Συμφωνία Κροατίας- Ιταλίας για οριοθέτηση ΑΟΖ στην Αδριατική

Συμφωνία Κροατίας- Ιταλίας για οριοθέτηση ΑΟΖ στην Αδριατική

Διμερής συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Κροατίας Gordan Grlić Radman και του Ιταλού ομολόγου του Luigi Di Maio πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με έμφαση στην Αδριατική Θάλασσα. Οι δύο υπουργοί, σε ευρωπαϊκό πνεύμα και αφουγκραζόμενοι την ανάγκη για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση αυτού, συζήτησαν το θέμα της οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και στις δύο πλευρές της Αδριατικής. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Το 2003, η Κροατία κήρυξε την προστατευόμενη ζώνη οικολογικής αλιείας της Δημοκρατίας της Κροατίας (ZERP) βάσει της οποίας, μαζί με την υφαλοκρηπίδα (βυθό) της Δημοκρατίας της Κροατίας, απολαμβάνει όλο το περιεχόμενο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης εκτός από το δικαίωμα κατασκευής τεχνητών νησιών και παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιώντας τη θάλασσα, τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους), στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μεταγενέστερες αποφάσεις από το 2004, το 2006 και το 2008 όριζαν ότι το ZERP δεν θα ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως ότου επιτευχθεί συνομολόγηση στο πνεύμα της ΕΕ.

Μετά την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, το ZERP μαζί με όλες τις αποκλειστικές οικονομικές, αλιευτικές και οικολογικές ζώνες άλλων κρατών μελών, συγχωνεύθηκαν στα «ύδατα της ΕΕ», όπου εφαρμόζεται η κοινή αλιευτική πολιτική και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η μακροχρόνια συνεργασία με την Ιταλία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος στη θάλασσα, κατέληξε σε συμφωνία για την εναρμονισμένη οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στην Αδριατική. Η Κροατία πιστεύει ότι αυτή η κοινή δράση με την Ιταλία στην Αδριατική για την συμφωνία αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και στις δύο πλευρές της Αδριατικής θα εδραιώσει ένα ισχυρό θεμέλιο για ακόμη πιο σθεναρή συνεργασία και πλήρη προστασία της Αδριατικής, στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Κροατία γειτνιάζει με την Ιταλία στην Αδριατική, μια ημίκλειστη θάλασσα με ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Καθίσταται, επομένως, απαραίτητη η συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της προστασίας της Αδριατικής και των φυσικών πόρων της, καθώς και για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης διαχείρισης αυτής της μπλε οικονομίας. /ibna