Β-Ε: Στον κυκεώνα σκανδάλου ξανά ο ανώτατος δικαστικός αξιωματούχος

Β-Ε: Στον κυκεώνα σκανδάλου ξανά ο ανώτατος δικαστικός αξιωματούχος

Ο Αρχηγός του Ύπατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου (HJPC) βρίσκεται και πάλι το επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά για θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη στο δικαστικό σώμα.

Πριν από λίγες ημέρες, η Istraga.ba κυκλοφόρησε μια ηχογράφηση στην οποία ο Tegeltija φέρεται να συζητά τη δυνατότητα να διορίσει την αδελφή ενός πρώην μέλους του HJCP στη θέση του δικαστή στο Βασικό Δικαστήριο της Μπάνια Λούκα. Αν και ο Tegeltija ισχυρίστηκε ότι δεν πίεσε για την πρόσληψη δικαστή, το σκάνδαλο αμαύρωσε την αξιοπιστία του συστήματος του HJCP, του Tegeltija και του δικαστικού συστήματος στη Β-Ε.

«Η τελευταία υπόθεση που αφορά τον ανώτατο δικαστικό αξιωματούχο της Β-Ε στη φερόμενη αθέμιτη χρήση επιρροής μαζεύει σύννεφα πάνω από τον επικεφαλής του θεσμικού οργάνου και αμαυρώνει την εικόνα που εκπέμπει το δικαστικό σώμα της χώρας στο σύνολό του,» δήλωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε στα ΜΜΕ.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί κρίση στο Ανώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο, και εντείνει τη δυσπιστία του κοινού στη δικαιοσύνη. Η συζήτηση «Pravo na pravdu» (Δικαίωμα στη Δικαιοσύνη) αυτής της εβδομάδας αφιερωμένη στο κράτος δικαίου στη Βοσνία επιβεβαίωσε το αίτημα των πολιτών για συμμόρφωση του δικαστικού σώματος με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Όλοι οι αξιωματούχοι των δικαστικών υπηρεσιών πρέπει να παραμείνουν εντελώς αμερόληπτοι. Η Ένωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προτρέπει τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου (HJPC) να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτήν την κρίση και να προχωρήσουν σε επείγοντα και κατάλληλα μέτρα,» υπογραμμίζει η αντιπροσωπεία.

Το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου συνέχισε δηλώνοντας ότι η φήμη του δικαστικού σώματος της Β-Ε βρίσκεται σε απόλυτο χαμηλό και υπέστη ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα μετά την εμφάνιση αυτής της ηχογράφησης.

Φαίνεται ότι μετά από το εν λόγω περιστατικό και τη λεγόμενη υπόθεση «πέταλο» (στην οποία ο Tegeltija φέρεται να λαμβάνει δωροδοκίες), είναι δύσκολο – σχεδόν αδύνατο να αποκατασταθεί η ακεραιότητα του προέδρου του HJPC. Συνομιλίες όπως αυτές που ακούστηκαν στην ηχογράφηση αποθαρρύνουν και ματαιώνουν ολόκληρο το δικαστικό σώμα, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε κράτους και κοινωνίας. Αμφισβητούν την αξιοπιστία των θεσμών και το έργο όλων των έντιμων και αφοσιωμένων επαγγελματιών σε δικαστικά ιδρύματα της Β-Ε σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του HJPC που θέλουν να εργαστούν σε αυτό το ίδρυμα,» δήλωσε ο εκπρόσωπος του OHR Mario Brkić.

Τόνισε ότι, προκειμένου να αποκατασταθεί η ακεραιότητα αυτής της εξέχουσας δικαστικής λειτουργίας, ο Tegeltija πρέπει να επιδείξει επαγγελματική και προσωπική ειλικρίνεια και να κάνει ό,τι αναμένεται από αυτόν, εφόσον δεν απέτυχε συστηματικά να ανταποκριθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον Brkić, αυτό θα βοηθούσε επίσης στη βελτίωση της εικόνας του HJPC, το οποίο υπέστη περαιτέρω ζημιές από αυτές τις δραστηριότητες.

«Το HJPC αξίζει έναν διαφορετικό, επαγγελματία πρόεδρο,» δήλωσε το OHR.

Η συμπεριφορά του Tegeltija επισημάνθηκε επίσης από πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη διαφάνεια του έργου των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα είναι η σειρά του Milan Tegeltija να κάνει μια κίνηση. /ibna