Β-Ε: Ενίσχυση των ικανοτήτων για αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Β-Ε: Ενίσχυση των ικανοτήτων για αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Μονάδα Δράσης κατά της Τρομοκρατίας του Τμήματος Διακρατικών Απειλών του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με την Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) διοργάνωσαν ένα διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2020, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Β-Ε) στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από το Υπουργείο Ασφάλειας της Β-Ε, την Εισαγγελία της Β-Ε, την Κρατική Υπηρεσία Ερευνών και Προστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ομοσπονδίας της Β-Ε και το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας Σέρπσκα.

Μαζί με τους επικεφαλής εκπαιδευτές του ΟΑΣΕ, οι συμμετέχοντες συνδημιούργησαν ασκήσεις βασισμένες σε σενάρια, προσαρμόζοντας τα εκπαιδευτικά μαθήματα των ΟΑΣΕ-UNODC για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις ανάγκες της Β-Ε. Οι συμμετέχοντες έμαθαν επίσης πώς να διευκολύνουν τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις με εκπροσώπους από πολλά πρακτορεία στα προσεχή μαθήματα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος βιώσιμης κατάρτισης που παρέχεται από τον ΟΑΣΕ και το UNODC, οι υψηλόβαθμοι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στα μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτών από κοινού με τους επικεφαλής εκπαιδευτές του ΟΑΣΕ και του UNODC, θα συνεχίσουν να εκπαιδεύουν περαιτέρω εμπειρογνώμονες από τις αρμόδιες αρχές στη Β-Ε τα επόμενα χρόνια.

«Το πολυετές πρόγραμμα κατάρτισης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας της χώρας να εντοπίζει και να καταπολεμά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να ενισχύει τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Αυτά τα διεθνή πρότυπα είναι ενσωματωμένα σε σχετικές διεθνείς συμβάσεις, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κανόνες του ΟΗΕ, δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ που προωθούν προσεγγίσεις με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις συστάσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (FATF) και ερμηνευτικές σημειώσεις,» δήλωσε ο ΟΑΣΕ στο δελτίο τύπου.

Το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών τόνισε τον βασικό ρόλο της διυπηρεσιακής και διεθνούς συνεργασίας και των προσεγγίσεων πολλών ενδιαφερομένων στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. /ibna