Μαυροβούνιο: Νέα συμφωνία επί των προτεραιοτήτων στις πολιτικές της Κυβέρνησης

Μαυροβούνιο: Νέα συμφωνία επί των προτεραιοτήτων στις πολιτικές της Κυβέρνησης

Τα μέσα ενημέρωσης του Μαυροβουνίου ανέφεραν ότι οι ηγέτες των τριών συνασπισμών που κέρδισαν τις εκλογές, οι Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić και Dritan Abazović, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης ειδικών, η οποία περιλαμβάνει 13 σημεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Δημοκρατικό Κόμμα του Μαυροβουνίου, η πρόταση της νέας Συμφωνίας κατατέθηκε από το Κίνημα Πολιτών URA και όχι από τους τρεις ηγέτες. Οι Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει μια νέα συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει την έγκριση πέντε νόμων: του νόμου περί πόθεν έσχες, του νόμου περί πολιτικών φρονημάτων, του νόμου για την κυβέρνηση, του νόμου για το Κοινοβούλιο και του νόμου για χωροταξία και δομές κτιρίων.

Η τελευταία συμφωνία προβλέπει την έγκριση των τροποποιήσεων του νόμου για τη θρησκευτική ελευθερία, με έμφαση στην κατάργηση των αμφισβητούμενων άρθρων, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το ΕΙ, με σκοπό την πρόοδο στα κεφάλαια 23 και 24.

Η πρόταση προβλέπει:

Ενοποίηση των δημόσιων οικονομικών ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κατάσταση κατά την ανάληψη της εξουσίας ·

Αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος με αυστηρότερη ποινική πολιτική σε αυτούς τους τομείς.

Υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου ιού Covid-19 ·

Εκ βαθέων μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή των πρώτων δίκαιων και ελεύθερων εκλογών ·

Τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις όλων των νόμων και κανονισμών που εισάγουν διακρίσεις, με προτεραιότητα στην έγκριση τροποποιήσεων του νόμου για τη θρησκευτική ελευθερία το συντομότερο δυνατό, με έμφαση στην κατάργηση των αμφισβητούμενων άρθρων ·

Υιοθέτηση ορισμένων νέων συστημικών νόμων, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν προτεραιότητα: το νόμο περί πόθεν έσχες, περί πολιτικών φρονημάτων, για την κυβέρνηση, για τη Συνέλευση, για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων.

Εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό να αναχθεί το Μαυροβούνιο σε οικολογικό κράτος ·

Αναθεώρηση και επανεξέταση όλων των συμφωνιών παραχώρησης ·

Έγκριση δήλωσης σχετικά με τη μόνιμη απαγόρευση της κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στα υδάτινα ρεύματα του Μαυροβουνίου ·

Συνέχιση των ενεργών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ με σκοπό την πρόοδο στα κεφάλαια 23 και 24 ·

Μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την έναρξη υλοποίησης κεφαλαιακών έργων (κατασκευή νέου κέντρου έκτακτης ανάγκης, κατασκευή κλινικής για μολυσματικές ασθένειες, κατασκευή κλινικής ψυχιατρικής) ·

Μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα με προτεραιότητα στην αποπολιτικοποίηση και την επιστροφή της αυτονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου ·

Δημιουργία προϋποθέσεων για αποκέντρωση των τοπικών κυβερνήσεων μέσω τροποποιήσεων του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση και του νόμου για τη χρηματοδότηση των τοπικών αυτοδιοικήσεων. /ibna