Κροατία: Συμφωνία ΕΤΕπ και HBOR για νέο πιστωτικό όριο

Κροατία: Συμφωνία ΕΤΕπ και HBOR για νέο πιστωτικό όριο

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Κροατίας θα επωφεληθούν από ένα νέο πιστωτικό όριο 142,5 εκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε μεταξύ της Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Κροατικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR), η οποία υπογράφηκε σήμερα στο Ζάγκρεμπ και το Λουξεμβούργο. Η εν λόγω αντιπροσωπεύει τη δεύτερη δόση ενός πακέτου 400 εκατομμυρίων ευρώ για τις ΜΜΕ που συμφωνήθηκε μεταξύ της τράπεζας της ΕΕ και της HBOR.

«Το πιστωτικό όριο θα υποστηρίξει εταιρείες που αναζητούν πιο προσιτή χρηματοδότηση για τη διατήρηση της ρευστότητας, τη στήριξη επενδύσεων και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και για την ταχύτερη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας από την πανδημία COVID-19», υπογραμμίζει η ΕΤΕπ σε δελτίο τύπου.

Ο Dario Scannapieco, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Κροατία, δήλωσε ότι η ΕΤΕπ συνεχίζει να υποστηρίζει την Κροατία στην ταχύτερη πρόοδο και ανάπτυξή της, αυτή τη φορά διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ταχεία ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας από την πανδημία COVID-19. «Είμαι πολύ περήφανος για την ταχύτητα με την οποία η ΕΤΕπ και η HBOR υποστηρίζουν την Κροατία, καθώς αυτή είναι η δεύτερη επιχείρηση που υπογράφηκε από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, απελευθερώνοντας περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ σε πιο προσιτά δάνεια προς τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) της χώρας», είπε.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HBOR Tamara Perko δήλωσε επίσης: «Το δάνειο προορίζεται για την παροχή προσιτών δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια για τη διατήρηση της ρευστότητας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την περαιτέρω επένδυση με σκοπό τη διασφάλιση ταχύτερης ανάκαμψης από τις συνέπειες της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Αυτή η Σύμβαση αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της καλής συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ, και αντιπροσωπεύει μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και για τη συνεχιζόμενη μείωση των επιτοκίων που χρεώνονται σε επιχειρήσεις με υπαλλήλους κάτω των 30 ετών».

Αυτή η επιχείρηση αποτελεί επίσης μέρος της πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τη νεολαία» της ΕΤΕπ, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα της ΕΕ επεκτείνει ευνοϊκότερους όρους για τις εταιρείες που δημιουργούν θέσεις εργασίας για νέους. Η Πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων ως μίας από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Κροατία και της ΕΕ.

Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο στήριξης για την ανάκαμψη από τον COVID-19 που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΤΕπ και της HBOR στην Κροατία από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Τον Οκτώβριο, η ΕΤΕπ υπέγραψε δάνειο 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ταχεία ανάκαμψη των Κροατικών ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης από την πανδημία Μόνο οι δύο επιχειρήσεις δημιούργησαν νέες πηγές χρηματοδότησης για ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αξίας άνω των 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, η ΕΤΕπ έχει υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κροατίας επενδύοντας 6,71 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενέργειες που καλύπτουν τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της Κροατίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής υποδομής, της κατασκευής και των υπηρεσιών. Ένα ακόμη βασικό στοιχείο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην Κροατία αναφέρεται στη στήριξη των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω της δημιουργίας μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών επιλογών, σε συνεργασία με τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέχρι σήμερα, η ΕΤΕπ έχει υποστηρίξει τις Κροατικές ΜΜΕ προσφέροντας νέες πηγές χρηματοδότησης αξίας 3,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. /ibna