Βουλγαρία: Το 38% των Βουλγάρων αισθάνονται ανασφάλεια με τον κορωνοϊό

Βουλγαρία: Το 38% των Βουλγάρων αισθάνονται ανασφάλεια με τον κορωνοϊό

Το 38% των Βουλγάρων είναι ανασφαλείς με τον κορωνοϊό, το οποίο ποσοστό είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 70% των Βούλγαρων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει μεγαλύτερες εξουσίες στον αγώνα κατά του COVID-19. Αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα της μελέτης της Kantar που της ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος του κορωνοϊού, τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών ζητούν περισσότερες αρμοδιότητες της ΕΕ και έναν προϋπολογισμό με επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε σήμερα τα πλήρη αποτελέσματα της τρίτης κοινωνιολογικής του έρευνας φέτος σχετικά με τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την κρίση του κορωνοϊού και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και το 50% των Ευρωπαίων βιώνουν και πάλι την «ανασφάλεια» ως βασική συναισθηματική κατάσταση λόγω του αρνητικού οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας, η τρέχουσα έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θετική άποψη για την ΕΕ από ό, τι την Άνοιξη. Στη Βουλγαρία, το μερίδιο των ερωτηθέντων που αισθάνονται ανασφαλείς είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στο 38%, ενώ το 42% από αυτούς, ένα μερίδιο πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, εκφράζουν ελπίδα για βελτίωση.

Με έναν αυξανόμενο αριθμό πολιτών της ΕΕ να αισθάνονται ανασφαλείς για το μέλλον τους, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66%) συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στη Βουλγαρία, το 70% των ερωτηθέντων συμφωνεί με αυτήν τη δήλωση. Επίσης, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ολόκληρη την ΕΕ (54%) πιστεύει ότι η Ένωση χρειάζεται περισσότερους οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το 51% των Βουλγάρων ερωτηθέντων συμμερίζονται την ίδια άποψη.

Είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ να διαθέσουν κονδύλια της ΕΕ μόνο σε εκείνα τα κράτη μέλη που διαθέτουν λειτουργικό δικαστικό σώμα και σεβασμό στις κοινές ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (77%) συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση στα κράτη μέλη μόνο εάν η κυβέρνησή τους εφαρμόζει το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Οι Βούλγαροι ερωτηθέντες αντικατοπτρίζουν την ίδια άποψη και μάλιστα την ξεπερνούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα  (78%) από αυτούς υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Σύμφωνα με τους ευρωπαίους πολίτες, η κύρια προτεραιότητα των δαπανών θα πρέπει να είναι η δημόσια υγεία (54%), ακολουθούμενη από την οικονομική ανάκαμψη και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (42%), την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος (37%), καθώς και την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα. (35%).

Για τους Βούλγαρους ερωτηθέντες, τα θέματα προτεραιότητας είναι η δημόσια υγεία (53%), η εκπαίδευση και ο πολιτισμός (49%), η οικονομική ανάκαμψη και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (48%) και η απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα (37%).

Οι τάσεις απέναντι στην ΕΕ έχουν γίνει πιο θετικές από ό, τι στην πρώτη έρευνα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Το μερίδιο των ερωτηθέντων που διατήρησαν θετική στάση απέναντι στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά από μόλις 31% τον Απρίλιο 2020 σε 41% σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα.

Στη Βουλγαρία, το 38% των ερωτηθέντων είναι θετικοί, δηλαδή παρουσιάζεται αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. Ωστόσο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην ΕΕ παραμένει δυσαρεστημένη με το επίπεδο αλληλεγγύης ή ακόμη και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (49%) δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις τους κατά της πανδημίας COVID-19 μέχρι σήμερα, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό (48%) χαρακτήρισε τα μέτρα ως μη ικανοποιητικά. Οι τάσεις έχουν γίνει πιο αρνητικές από ό, τι στην τελευταία έρευνα, με μείωση της ικανοποίησης στα κυβερνητικά μέτρα. Το 32% των Βουλγάρων ερωτηθέντων εγκρίνει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και το 64% διαφωνούν.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (39%) απάντησαν ότι η πανδημία του COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει τα προσωπικά τους εισοδήματα και για τη Βουλγαρία μια τέτοια απάντηση δόθηκε από το 53%. Ένα άλλο 27% των ερωτηθέντων σε όλα τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι αναμένουν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά τους στο μέλλον.

Στη Βουλγαρία, οι τάσεις είναι ίδιες: 26% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι στο μέλλον αναμένουν οικονομικά προβλήματα που προκαλούνται από την πανδημία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά πλήττονται περισσότερο από την κρίση: 64% των πολιτών ηλικίας 16 έως 34 ετών έχουν ήδη αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες σε κάποια μορφή και το 27% των ερωτηθέντων με παιδιά έχουν καταφύγει στις προσωπικές αποταμιεύσεις νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί.

Σε πέντε από τα κράτη μέλη, περισσότεροι από τους μισούς από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η πανδημία είχε ήδη επηρεάσει τα προσωπικά τους εισοδήματα: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Από την αρχή της πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε τρεις δημοσκοπήσεις της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο του COVID-19. Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Διαδίκτυο (τηλεφωνικώς στη Μάλτα) από την Kantar μεταξύ 25 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2020 μεταξύ 24.812 συμμετεχόντων και από τα 27 κράτη μέλη.

Η έρευνα καλύπτει τους πολίτες ηλικίας μεταξύ 16 και 64 ετών (16-54 στη Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία). Οι ποσοστώσεις για το φύλο, την ηλικία και την περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας. Τα συνοπτικά αποτελέσματα για την ΕΕ καθορίζονται από το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας που συμμετείχε στην έρευνα./ibna