Β-Ε: Συνεχίζεται η βοήθεια της ΕΕ για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος

Β-Ε: Συνεχίζεται η βοήθεια της ΕΕ για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος

Τα τελευταία 15 χρόνια, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με έμφαση στην ενίσχυση της τριτοβάθμιας και γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο, αρκετές έρευνες, καθώς και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνουν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία που αποφοιτούν από το εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση για την Απασχόληση» που ξεκίνησε την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 2,6 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τις αρχές της Β-Ε στη βελτίωση της ικανότητας και της δομής στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ποιότητα των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Το έργο θα αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ελλείψεις, δεδομένης της αναντιστοιχίας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων υπηρεσιών δια βίου επαγγελματικής καθοδήγησης, καθώς και καλύτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, πρέπει να βελτιωθούν οι πολιτικές επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με την εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών, μια κατάλληλη πολιτική προσανατολισμού σταδιοδρομίας μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό της πολιτικής εγγραφής και να μειώσει το ποσοστό ανεργίας. Ορισμένες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Δια Βίου Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας, το οποίο σχεδιάζει να κάνει και η Β-Ε.

Οι αυξανόμενες ετερογενείς ανάγκες και προσδοκίες του διδακτικού προσωπικού οδήγησαν στη διαφοροποίηση των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευτικών, και ως εκ τούτου το έργο θα βελτιώσει περαιτέρω τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το έργο θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων για κολέγια κατάρτισης εκπαιδευτικών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.

«Η σημερινή συνάντηση, μεταξύ άλλων, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της υλοποίησης του έργου που θα διαρκέσει 30 μήνες, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη Β-Ε και την προσέγγισή των προτύπων της ΕΕ όσον αφορά την εναρμόνιση των ανθρώπινων πόρων – εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το έργο ToR, η εφαρμογή του οποίου ξεκινά σήμερα, εγκρίθηκε από όλες τις εκπαιδευτικές αρχές στη Β-Ε, και η υλοποίησή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω 4 συνιστωσών, ως εξής: Συνιστώσα 1: Μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Συνιστώσα 2: Διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Συνιστώσα 3: Μεταρρύθμιση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Συνιστώσα 4: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της εκπαίδευσης», δήλωσε ο Adnan Husić, Σύμβουλος παρά τω Υπουργώ Παιδείας στο Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων της Β-Ε.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ εκπαίδευσης και εργοδοτών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση που θα επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, το έργο θα περιλαμβάνει την κατάρτιση των αρμόδιων μελών του προσωπικού και στους δύο τομείς για την τακτική αξιολόγηση και πρόβλεψη, καθώς και την ανάπτυξη και πρόταση διαφορετικών μοντέλων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργοδοτών, τηρώντας κατά νου τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή.

«Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαίρομαι που ξεκίνησε αυτό το έργο που θα αφορά πολύ σημαντικούς τομείς εκπαίδευσης στη Β-Ε, ιδίως τη μεταρρύθμιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη ενός μοντέλου παρακολούθησης της προόδου των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, που βασίζεται σε εξωτερικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω διεθνών μαθητικών εξετάσεων όπως το PISA, το PIRLS και το TIMMS. Όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA των μαθητές της Β-Ε δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες για να βελτιωθούν αυτά τα αποτελέσματα στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ», δήλωσε η Gianluca Vannini, Επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων για τα Κοινωνικά Ανάπτυξη, την Κοινωνία των Πολιτών και τη Διασυνοριακή Συνεργασία της ΕΕ. /ibna