Κύπρος: Στο -5,5% αναμένεται να συρρικνωθεί η κυπριακή οικονομία

Κύπρος: Στο -5,5% αναμένεται να συρρικνωθεί η κυπριακή οικονομία

Η εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας για αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -4.4% του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις οποίες η συρρίκνωση της οικονομίας για ολόκληρο το 2020 θα περιορισθεί στο -5.5%, αντί ύφεση 7% που προβλεπόταν αρχικά. Σημειώνεται πως η κυπριακή οικονομία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατέγραψε ύφεση της τάξης του -5.6%, ενώ για το 2021, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, αναμένεται ανάκαμψη της οικονομίας με το ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει το 4.5% του ΑΕΠ.

Όπως καταδεικνύουν και οι χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία συγκρίνεται ευνοϊκά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωζώνη το 2020 θα συρρικνωθεί κατά 7.8% το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4.2% το 2021, ενώ η ΕΕ θα συρρικνωθεί κατά 7.4% το 2020 και θα αναπτυχθεί κατά 4.1% το 2021.

Η ύφεση της κυπριακής οικονομίας για το 2020 αποδίδεται αποκλειστικά στην εφαρμογή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19. Ωστόσο, όπως αναγνωρίζει και η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα στήριξης της κυπριακής οικονομίας προς αντιμετώπιση της πανδημίας έχει στηρίξει τις θέσεις εργασίας, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και τις επιχειρήσεις, συγκρατώντας σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις στην εσωτερική ζήτηση, κάτι που ήδη αντανακλάται στο δυναμισμό της κατανάλωσης./ibna