Σλοβενία: Δυσχερείς οικονομικές προβλέψεις προοικονομεί η συνέχιση της πανδημίας

Σλοβενία: Δυσχερείς οικονομικές προβλέψεις προοικονομεί η συνέχιση της πανδημίας

Οι δείκτες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου υποδηλώνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη στη Σλοβενία ​​καθίσταται αβέβαιη, καθώς η επιδημία Covid-19 επιδεινώνεται. Η οικονομία της Ευρωζώνης χάνει δυναμική και το ίδιο ισχύει και για τη Σλοβενία, με τη χώρα να καταγράφει πτώση στο επιχειρηματικό αίσθημα τον Οκτώβριο, μετά από ανοδική τάση αρκετών μηνών.

Καθώς η επιδημία άρχισε να επιδεινώνεται τον Οκτώβριο με την εισαγωγή νέων περιορισμών, οι δείκτες αισθήματος αυτού του μήνα έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών της Σλοβενίας εξασθενεί, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Εξέλιξης (IMAD) στην τελευταία του δημοσίευση στο Economic Mirror.

Οι δείκτες αισθήματος παρέμειναν θετικοί στη μεταποίηση, ενώ δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεταφορά φορτίου ως βραχυπρόθεσμους δείκτες δραστηριότητας.

Το IMAD σημειώνει ότι όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν πως η κήρυξη επιδημίας για δεύτερη φορά φέτος τον Οκτώβριο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των υπηρεσιών.

Εντούτοις, ο οικονομικός αντίκτυπος και οι επακόλουθοι περιορισμοί στις επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι λιγότερο εντατικοί σε σύγκριση με το εαρινό κύμα της πανδημίας.

Το ξέσπασμα του κορωνοϊού τους πρώτους εννέα μήνες του έτους επηρέασε σημαντικά την ικανότητα των εταιρειών να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Κάτι τέτοιο κατέστη αισθητό σε όλους σχεδόν τους τομείς, αλλά ειδικά σε εκείνους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη κατάσταση – υπηρεσίες, φιλοξενία, μεταφορές, κατασκευές, πολιτισμός και ψυχαγωγία. Η πτώση της επιχειρηματικότητας είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στον δείκτη οφειλών, ο οποίος με τη σειρά του επηρέασε την ικανότητα πληρωμής και τις αυξημένες εκπρόθεσμες οφειλές.

Το πρώτο κύμα της επιδημίας έπληξε ιδιαίτερα τις ατομικές επιχειρήσεις, με τις εκπρόθεσμες οφειλές τους σχεδόν να διπλασιάζονται κατά τους πρώτους εννέα μήνες σε ετήσια βάση.

Ο αριθμός των διαδικασιών αφερεγγυότητας και αποζημίωσης που ξεκίνησαν εκ νέου μειώθηκε σε σύγκριση με τους ίδιους εννέα μήνες το 2019, μείωση την οποία το IMAD αποδίδει «ως επί το πλείστον στη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης και εν μέρει στην αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το IMAD υπογραμμίζει επίσης ότι οι δείκτες της αγοράς εργασίας στο τρίτο τρίμηνο δεν επιδεινώθηκαν περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της άρσης των λουκέτων στις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο και την επέκταση των μέτρων ενίσχυσης.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων τον Αύγουστο κυμάνθηκε στα επίπεδα Ιουλίου και τον Ιουνίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η STA, η φιλοξενία και οι διάφορες επιχειρήσεις κατέγραψαν βουτιά στην απασχόληση της τάξης -6,2% και -12,6% αντίστοιχα, καθιστώντας τες τους τομείς που επλήγησαν τα πλείστα από το lockdown. /ibna