Αλβανία: Ξεκινά η συζήτηση του προϋπολογισμού κατ’ άρθρο για το 2021

Αλβανία: Ξεκινά η συζήτηση του προϋπολογισμού κατ’ άρθρο για το 2021

Η Εθνοσυνέλευση της Αλβανίας ξεκινά σήμερα στην ολομέλεια τη συζήτηση ανά άρθρο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021, στοχεύει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από δύο φυσικές καταστροφές, τον σεισμό της 26ης Νοεμβρίου 2019 και την πανδημία που προκλήθηκε από το COVID-19.

Αυτή η ανάκαμψη θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, της προληπτικής υποστήριξης για τις επιχειρήσεις, πλήρους ανακατασκευής των κατοικιών των πολιτών που επλήγησαν από τον σεισμό και των μέτρων για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19.

Ένα άλλο διακριτικό στοιχείο αυτού του προϋπολογισμού είναι η δέσμευση της κυβέρνησης να επιστρέψει το βασικό πακέτο φαρμάκων για όλους τους πολίτες που θα επηρεαστούν από το COVID-19 και θα υποβληθούν σε θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς, δηλαδή θα υποβληθούν σε θεραπεία στο σπίτι, υπό την επίβλεψη του οικογενειακού γιατρού.

Για να υποστηρίξει αυτήν την πολιτική, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη συζήτηση ανά άρθρο για το σχέδιο προϋπολογισμού ενέκρινε ένα πρόσθετο ταμείο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων λεκ για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Επίσης, στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η κυβέρνηση αποφάσισε να διπλασιάσει την οικονομική βοήθεια μέχρι το τέλος της πανδημίας.

Μέσω αυτού του προϋπολογισμού είναι δυνατόν να αυξηθούν οι μισθοί για τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τους τεχνικούς εργαστηρίου κατά 40% και για τους εκπαιδευτικούς κατά 15%.

Το Υπουργείο Γεωργίας, ως ο μόνος τομέας που, παρά την κατάσταση που δημιούργησε η COVID-19, έδωσε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, έλαβε τη μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού ανά επιτροπή για το σχέδιο προϋπολογισμού.

«Μετά την έντονη ύφεση το 2020, που σήμερα εκτιμάται στο -6,1%, η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει το 2021 και να συνεχίσει τη θετική τάση μεσοπρόθεσμα. Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται στο 5,5% το 2021 και προβλέπεται να συνεχίσει να παραμένει κοντά στο επίπεδο του 4,9% κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, Anila Denaj.

Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται στο 4,8 και 4,5% για το 2022 και το 2023 αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί το 2021 στο 12,2% σε σύγκριση με το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας για το 2020 στο 13,9%.

Η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση θα υποστηριχθούν από τον άλλο στόχο που σχεδιάζεται στον προϋπολογισμό αυτό, δηλαδή τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου δημοσίων επενδύσεων ύψους 7,2% του ΑΕΠ.

Το 2021, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να φθάσουν τα 479 δισεκατομμύρια λεκ, από αυτά, φορολογικά έσοδα 437 δισεκατομμύρια λεκ και εντός της θέσης των φορολογικών εσόδων, έσοδα που εισπράττονται από φόρους και τελωνεία 311 δισεκατομμύρια ΟΛΑ. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα από συνεισφορές προγραμματίζονται σε 99,7 δισεκατομμύρια λεκ.

Για δημόσιες δαπάνες για το 2021 προγραμματίζονται 587,6 δισεκατομμύρια λεκ ή το 34,9% του ΑΕΠ.

Η συνολική δημόσια επένδυση για το 2021 προγραμματίζεται σε ποσοστό 7,2% του ΑΕΠ ή 120,6 δισεκατομμύρια λεκ, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου ανοικοδόμησης στο ποσό των 27 δισεκατομμυρίων λεκ. Στον επενδυτικό προγραμματισμό για το 2021, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις για επενδυτικά σχέδια με ξένη και εγχώρια χρηματοδότηση.

Η έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού στη Συνέλευση ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2021./ibna