Β-Ε: Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της ICPM

Β-Ε: Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της ICPM

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη βοήθεια της Διεθνούς Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ICMP) στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Β-Ε) στο έργο τους για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό ατόμων που εξακολουθούν να λείπουν από τη σύγκρουση της δεκαετίας του 1990. Στο πλαίσιο του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 3 εκατομμύρια ευρώ για να επιτρέψει τη συνέχιση των εργασιών της ICMP τα επόμενα τρία χρόνια, ανακοίνωσε η ICMP.

Η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην ICMP να διεξαγάγει πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Β-Ε και τις οικογένειες των αγνοουμένων με στόχο τη δημιουργία ικανοτήτων της Β-Ε στα τεστ DNA. Η ICMP θα συνεχίσει επίσης να βοηθά τη Β-Ε με ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ανθρώπινων λειψάνων από μαζικούς και κρυφούς τάφους και υποστήριξη στη διεξαγωγή ταυτοποιήσεων με βάση το DNA.

«Η συνεχής βοήθεια της ΕΕ στην ICMP στοχεύει να στηρίξει τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων θυμάτων των αγνοουμένων καθώς και να βοηθήσει τις αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των οικογενειών των αγνοουμένων. Οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τη μοίρα και το πού βρίσκονται οι αγνοούμενοι συγγενείς τους. Αυτό δεν είναι μόνο το κοινό μας ηθικό καθήκον, αλλά θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα», δήλωσε ο Πρέσβης Johann Sattler, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ στη Β-Ε.

Η ΕΕ και η ICMP θα συνεχίσουν να βοηθούν το Ινστιτούτο Αγνοουμένων της Β-Ε και την Εισαγγελία στην αντιμετώπιση περιπτώσεων ΝΝ και πιθανών εσφαλμένων ταυτοποιήσεων μέσω πρόσθετης συλλογής δειγμάτων αναφοράς και τεχνικής ιατροδικαστικής ανθρωπολογικής βοήθειας σε νεκροτομεία, σε συνεργασία με τις περιφερειακές κυβερνήσεις.

«Τα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψουν στην ICMP να βοηθήσει τις αρχές της Β-Ε να εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση να διερευνήσουν περιπτώσεις αγνοουμένων από τη σύγκρουση με αποτέλεσμα την εύρεση του υψηλότερου αριθμού ατόμων σε σενάριο μετά τη σύγκρουση. Χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εξεύρεσής τους. Επιπλέον, η Β-Ε έχει υποχρεώσεις βάσει του εσωτερικού και του διεθνούς δικαίου να διασφαλίζει τα δικαιώματα των οικογενειών των αγνοουμένων που πρέπει να τηρηθούν, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής του νόμου της Β-Ε για τους αγνοούμενους», δήλωσε ο Matthew Holliday, Επικεφαλής του Προγράμματος Δυτικών Βαλκανίων της ICMP.

Οι προσπάθειες της ICMP κατέστησαν δυνατή την κάλυψη περισσότερων από το 70% των περίπου 40.000 ατόμων που έλειπαν στο τέλος της σύγκρουσης της δεκαετίας του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Η ICMP είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός βάσει συνθηκών με έδρα στη Χάγη της Ολλανδίας. Η αποστολή του είναι να διασφαλίσει τη συνεργασία κυβερνήσεων και άλλων για τον εντοπισμό αγνοουμένων από συγκρούσεις, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστροφές, οργανωμένο έγκλημα, παράνομη μετανάστευση και άλλες αιτίες και να τους βοηθήσει να το πράξουν. Έχει αποκλειστική ευθύνη να ασχοληθεί με το θέμα των αγνοουμένων./ibna