Κροατία: Ο Plenković κατέθεσε την πρόταση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής έως το 2030

Κροατία: Ο Plenković κατέθεσε την πρόταση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής έως το 2030

Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković παρουσίασε την Πέμπτη πρόταση για την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική έως το 2030, λέγοντας ότι δέκα χρόνια από τώρα βλέπει την Κροατία ως μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και σταθερή χώρα αναγνωρίσιμης ταυτότητας και πολιτισμού, με διατηρημένους πόρους, καλό βιοτικό επίπεδο και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, την επόμενη δεκαετία η Κροατία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να επικεντρωθεί στη βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις, σε μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης, τον μετριασμό των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού, την προώθηση της βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους.

Ο Plenković είπε ότι αναπτύχθηκαν φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί δείκτες για όλα αυτά τα στοιχεία. Η προτεινόμενη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ενώ μετά θα κατατεθεί ενώπιο της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι η στρατηγική θα υιοθετηθεί με ευρεία συναίνεση και υποστήριξη. Το έγγραφο 140 σελίδων ετοιμάστηκε από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και από άλλους ενδιαφερόμενους. Ο Plenković  υπενθύμισε ότι μετά την έγκριση αυτής της στρατηγικής από το κοινοβούλιο, όλα τα άλλα έγγραφα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν.

«Το 2017, ξεκινήσαμε την προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης, η οποία θα σηματοδοτήσει τη συστηματική και στρατηγική πρόοδο προς μια πιο επιτυχημένη και πιο ανεπτυγμένη Κροατία το 2030», δήλωσε ο Plenković.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί μέσω της συνέργειας των δημόσιων πολιτικών σε τέσσερις αναπτυξιακούς τομείς.

Υπάρχουν 13 στόχοι που περιλαμβάνονται στη στρατηγική: μια ανταγωνιστική και καινοτόμος οικονομία, μορφωμένοι και απασχολούμενοι, αποτελεσματική δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση και διαχείριση κρατικής ιδιοκτησίας, παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, ισχυρότερη διεθνής θέση και ρόλος, υγιής, ενεργή και υψηλής ποιότητας ζωής για τους πολίτες, δημογραφική αναζωογόνηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης κατάστασης της οικογένειας, ασφάλεια για σταθερή ανάπτυξη, οικολογική και ενεργειακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, αυτάρκεια της παραγωγής τροφίμων και ανάπτυξη βιο-οικονομίας, βιώσιμη κινητικότητα, ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας, ανάπτυξη υποανάπτυκτων περιοχών και περιοχών με αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και μεγαλύτερη περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Μιλώντας για τις στόχους της Κροατίας έως το 2030, η υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ Nataša Tramišak δήλωσε ότι ο στόχος ήταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να φτάσει το 75% του μέσου όρου της ΕΕ, από 65% το 2019.

Ο στόχος είναι το ποσοστό απασχόλησης είναι να φτάσει το 75% (66,7% το 2019), η την Κροατία να καταλάβει την 45η ή υψηλότερη θέση στην Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (63η το 2019), οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 70% του ΑΕΠ (52,3% το 2019) ) και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη να αντιπροσωπεύουν το 3% του ΑΕΠ (1,11% το 2019)./ibna