Σλοβενία: Εγκρίθηκε το έκτο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Σλοβενία: Εγκρίθηκε το έκτο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Χθες το βράδυ, η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε την πρόταση για την έκτη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, τα οποία αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν τον κλάδο της βιομηχανίας, η οποία επλήγη τα μέγιστα από το δεύτερο κύμα της επιδημίας. Μεταξύ των νέων και πολυαναμενόμενων διατάξεων είναι η επιστροφή πάγιων δαπανών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Zdravko Počivalšek κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση επιδίωξε την προώθηση του έκτου πακέτου μέτρων το συντομότερο δυνατό, καθώς το δεύτερο και εξαιρετικά υψηλό κύμα της επιδημίας είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες με εμπόδια που δεν καλύπτονται από προηγούμενα πακέτα μέτρων. «Εμείς στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας αναζητήσαμε λύσεις για αυτά σε στενή συνεργασία με οικονομικούς οργανισμούς, διότι γνωρίζουμε ότι οι προσεχείς μήνες θα είναι πολύ απαιτητικοί για τη σλοβενική οικονομία και η έγκαιρη κρατική βοήθεια είναι ιδιαίτερα καθοριστική».

Μεταξύ των βασικών μέτρων στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού προβλέπεται η επέκταση των επιδοτήσεων για εργαζόμενους σε αργία ή με μερική απασχόληση, η επέκταση του πιστωτικού μορατόριουμ, η απλούστευση του συστήματος εγγύησης ρευστότητας, η ενθάρρυνση επενδύσεων από εταιρείες, η αναβολή επιχειρηματικών μισθώσεων και η εν μέρει αντικατάσταση του σταθερού κόστους.

Σε μια σημαντική καινοτομία, η κυβέρνηση αναζήτησε μια λύση που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να απλοποιήσει το διοικητικό κομμάτι.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν χρήματα για την κάλυψη σταθερών δαπανών για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Νομικές και φυσικές οντότητες που έχουν εγγραφεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι και συνεργάτες διαχείρισης, θα είναι επιλέξιμοι για αυτό το μέτρο. Ως κατώφλι επιλεξιμότητας θα οριστεί πτώση στα ετήσια έσοδα των υποψήφιων επιχειρήσεων κατά τουλάχιστον 40%. Το ποσό στο οποίο θα δικαιούνται οι επιχειρήσεις θα υπολογιστεί με βάση ένα ορισμένο ποσοστό εσόδων από πωλήσεις το 2019. Με βάση την ανάλυση της συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, το σταθερό κόστος εκτιμάται στο 10% των εσόδων από πωλήσεις, το οποίο είναι ελαφρώς μικρότερο από το ποσοστό των ετήσιων εσόδων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις που εκτιμούν πως τα έσοδά τους θα μειωθούν κατά 40 έως 70% την περίοδο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο φέτος, θα λάβουν 0,6% των ετήσιων εσόδων από τις πωλήσεις. Εκείνες των οποίων ο κύκλος εργασιών θα μειωθεί περισσότερο από 70% θα λάβουν 1,2 τοις εκατό των ετήσιων εσόδων από τις πωλήσεις.

Ένας πρόσθετος όρος είναι ότι, βάσει αυτού του μέτρου, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ το μήνα ανά υπάλληλο για το εν λόγω τρίμηνο. Τα μέγιστα ποσά που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε τρία εκατομμύρια ευρώ ή 800.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019.

Με τη βοήθεια που λαμβάνεται, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης, τα τέλη για τη χρήση γης, καθώς τα έξοδα ασφάλισης και ενέργειας.

Με την έκτη δέσμη μέτρων, η κυβέρνηση θα επιτρέψει επίσης στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διαδικτυακές συναντήσεις μετόχων και συνεδριάσεις εποπτικών οργάνων. «Έχουμε καθορίσει πώς διεξάγονται οι ψηφοφορίες και η συμμετοχή στις συνεδρίες, και έχουμε αλλάξει την απόφαση του νόμου σχετικά με την επαλήθευση της ταυτότητας στην απομακρυσμένη συνέλευση», εξήγησε ο Počivalšek.

Θα παραταθεί επίσης η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αναστολής σχετικά με την αποπληρωμή δανείου στο Υπουργείο Οικονομίας για εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση το αργότερο 12 μήνες μετά την κήρυξη της επιδημίας, ενώ οι δανειολήπτες θα υποβάλουν αίτηση στο δημόσιο ταμείο για μορατόριουμ το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021. /ibna