Μαυροβούνιο: Οικονομική ενίσχυση 28 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Μαυροβούνιο: Οικονομική ενίσχυση 28 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε την πρώτη δόση 28 εκατομμυρίων ευρώ σε μορφή μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στο Μαυροβούνιο. Αυτή η σημαντική βοήθεια δημοσιονομικής στήριξης αποσκοπεί στον μετριασμό της οικονομικής επιρροής της επιδημίας COVID-19 και τη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής αντίδρασης των αρχών.

«Αυτό το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μόνο ένα μέρος της στήριξης που διατίθεται στο Μαυροβούνιο στο πλαίσιο της σύμβασης ανθεκτικότητας του προϋπολογισμού ύψους 40,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί μέρος των 53 εκατομμυρίων ευρώ σε μη επιστρεπτέα αρωγή που χορηγήθηκε από την ΕΕ στο Μαυροβούνιο για την προμήθεια επείγοντος ιατρικού εξοπλισμού και για στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, επιχειρηματιών, εταιρειών, του τομέα της υγείας και άλλων τομέων που επλήγησαν τα πλείστα από την κρίση COVID-19. Επικουρεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 30 εκατομμυρίων ευρώ που δρομολόγησε η ΕΕ προς το Μαυροβούνιο τον Οκτώβριο» , ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο σε δελτίο τύπου.

Η εκταμίευση της δεύτερης και τελευταίας δόσης του συνολικού ποσού των 40,5 εκατομμυρίων ευρώ θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση ορισμένων δεσμεύσεων από πλευράς Μαυροβουνίου σχετικά με κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί όροι προβλέπουν την κατεύθυνση των κονδυλίων της ΕΕ από την κυβέρνηση για την υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων μικρών επιχειρήσεων, και ειδικότερα για να ενισχύσει την αποπληρωμή των μισθών των εργαζομένων και τη συνέχιση της χρηματοδότησης κοινωνικών επιδομάτων για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και οικογένειες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Άλλες σημαντικές προϋποθέσεις είναι να μην μειωθούν τα κοινωνικά επιδόματα και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Μισό εκατομμύριο από τα 40,5 θα διατεθούν για τη συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων απασχόλησης, με στόχο να ενισχύσουν τις πιθανότητες επαναπρόσληψης.

Η οικονομική απάντηση στον COVID-19 καταφθάνει επίσης παράλληλα με το πρόσφατα δημοσιευμένο Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο και τις προετοιμασίες τόσο του Μαυροβουνίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πρόγραμμα IPA III, το οποίο θα διατεθεί για τα επόμενα επτά χρόνια. Αυτό υπογραμμίζει τη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ στο Μαυροβούνιο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. /ibna