Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής: Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν αφοσιωμένοι στην περιφερειακή συνεργασία

Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής: Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν αφοσιωμένοι στην περιφερειακή συνεργασία

Οι ηγέτες της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων τόνισαν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και δεσμεύτηκαν για τη συνεχή υποστήριξή τους σε διάφορες κοινές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του περιφερειακού δυναμικού για ενίσχυση της οικονομίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρετε στην τελική εκδοχή των συμπερασμάτων του προεδρείου της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Το έγγραφο αντικατοπτρίζει επίσης την κοινή πρωτοβουλία για την περιφερειακή αγορά, καθώς και την Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής, τις πολιτικές που σχετίζονται με τη νεολαία και άλλα θέματα.

«Οι ηγέτες επαίνεσαν το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια συνοδευόμενο από μια Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια, που αποσκοπούν στην τόνωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής με βάση την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μέσω ενός ουσιαστικού επενδυτικού πακέτου οδηγώντας σε διαρκή οικονομική ανάπτυξη, στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στην πορεία της ΕΕ και φέρνοντας τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στην ενιαία αγορά της ΕΕ», αναφέρει το έγγραφο.

Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων συμφώνησαν επίσης στη Διακήρυξη για την Κοινή Περιφερειακή Αγορά (CRM) – Καταλύτης για βαθύτερη περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και ένα βήμα για την Ενιαία Αγορά της ΕΕ και ενέκριναν επίσης ένα Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2021-2024, το οποίο είναι με βάση τις τέσσερις ελευθερίες της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια χαιρετίζονται από τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίοι εξέφρασαν επίσης την προθυμία τους να λάβουν μέτρα και να ευθυγραμμιστούν με τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ που θέτουν τον εμβληματικό στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως τα μέσα του αιώνα.

«Η Διακήρυξη στοχεύει στο ξεκλείδωμα του οικονομικού δυναμικού της πράσινης, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση και τον περιορισμό των κύριων παραγόντων της κλιματικής αλλαγής. Με αυτήν τη δήλωση, οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων αναγνώρισαν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της συμμετοχής τους στις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», αναφέρεται στα συμπεράσματα.

Όσον αφορά την περιφερειακή απάντηση στις προκλήσεις που σχετίζονται με τον COVID-19, οι ηγέτες υποστήριξαν την απόφαση των συμπροέδρων να διοργανώσουν συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας.

«Συμφώνησαν ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, περιφερειακά και διεθνώς συντονισμένες πολιτικές και μέτρα μπορούν να διευκολύνουν ταχύτερα την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη και να βοηθήσουν καλύτερα να προετοιμαστούν για τους μελλοντικούς κινδύνους και τις πανδημίες. Οι ηγέτες επαίνεσαν την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την περιοχή στην καταπολέμηση της πανδημίας, όπως αποδεικνύεται από την απαράμιλλη υποστήριξη για την περιοχή, συνολικού ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στις 29 Απριλίου.», αναφέρει το έγγραφο συμπερασμάτων.

Οι ηγέτες τόνισαν επίσης τη σημασία των νέων για την ευημερία ολόκληρης της περιοχής και αντιμετώπισαν το ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων και την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικής.

«Οι ηγέτες χαιρετίζουν την εισαγωγή της «Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια για την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό» στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια». Η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και για την καλύτερη περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», αναφέρεται.

Όσον αφορά το μέλλον της διαδικασίας του Βερολίνου, τα συμπεράσματα του προέδρου αναφέρουν ότι παραμένει ένα μέσο που στοχεύει στην περιφερειακή συνοχή, παρέχοντας ταυτόχρονα τη σύγκλιση με την ενιαία αγορά της ΕΕ και ότι αποτελεί ουσιαστικό επιταχυντή της περιφερειακής σύνδεσης.

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι ηγέτες χαιρέτισαν την πρόσκληση του καγκελάριου Merkel για την επόμενη σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο το 2021./ibna