Μαυροβούνιο: Συμμετοχή Đukanović στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου

Μαυροβούνιο: Συμμετοχή Đukanović στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου

Παρευρισκόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Milo Đukanović δήλωσε ότι, στα έξι χρόνια ύπαρξής της, η Διαδικασία του Βερολίνου διατήρησε με συνέπεια το βασικό της μήνυμα – τις ευρωπαϊκές προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

«Η περιφερειακή συνεργασία αποδίδει αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα και επιταχύνει την ανάπτυξη των οικονομιών και των κοινωνιών μας στο σύνολό της. Η αξία της επαυξάνεται όταν συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού μας στόχου – την πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Θεωρούμε την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, που ενσαρκώνεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ως ένα νέο βήμα της οικονομίας μας προς την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, για το οποίο τόσο η διακυβέρνηση όσο και η οικονομία πρέπει να είναι προετοιμασμένες», δήλωσε ο Đukanović κατά τη Σύνοδο.

Επιπλέον, προσέθεσε, το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης προς την περιοχή και ενός χάρτη πορείας για στρατηγικές αποφάσεις, κυρίως στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. «Οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων θα ανακάμψουν και θα αναπτυχθούν γρηγορότερα μόνο με την αύξηση των επενδύσεων, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την άρση όσο το δυνατόν περισσότερων εμποδίων που επιβαρύνουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Οτιδήποτε άλλο απλώς θα εντείνει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα οδηγήσει σε νέα υστέρηση».

Ο Đukanović τόνισε ότι η υποστήριξη του Μαυροβουνίου προς μια ολοκληρωμένη μετάβαση σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με έλεγχο επί των διαθέσιμων πόρων, δεν είναι μόνο δηλωτική, αλλά επιβεβαιώνεται με τον πλέον καλύτερο τρόπο από τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου. Επομένως, οι παρουσιαζόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας στο Μαυροβούνιο δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο μια μορφή υποστήριξης, αλλά και επιβεβαίωση όσων έχουν επιτευχθεί.

«Μια σταθερή, οικονομικά και δημοκρατικά αναπτυγμένη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί γεωπολιτική επιταγή. Δεν υπάρχει καλύτερη εγγύηση για μακροχρόνια διατήρηση της ειρήνης από την επιταχυνόμενη κοινωνική ανάπτυξη όλων των χωρών της περιοχής», υποστήριξε ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου.

Καταλήγοντας, ο Đukanović δήλωσε ότι το Μαυροβούνιο επιδιώκει αποφασιστικά τις μεταρρυθμίσεις, οικοδομώντας μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία, ένα κράτος δημοκρατίας και ένα κράτος δικαίου. /ibna