Σλοβενία: Μείωση της αξίας του εξωτερικού εμπορίου Σεπτεμβρίου σε ετήσια βάση

Σλοβενία: Μείωση της αξίας του εξωτερικού εμπορίου Σεπτεμβρίου σε ετήσια βάση

Η Σλοβενία ​​εξήγαγε αγαθά αξίας 2.958,0 εκατομμυρίων ευρώ και εισήγαγε αγαθά αξίας 2.641,5 εκατομμυρίων ευρώ το Σεπτέμβριο του 2020. Σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο του 2019, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,3% ενώ οι εισαγωγές κατά 12,1%. Η αξία των εξαγωγών το Σεπτέμβριο ήταν η δεύτερη υψηλότερη στη δεκαετία, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν στατιστικά ασήμαντη άνοδο και παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Η χώρα κατέγραψε και πάλι πλεόνασμα στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά το έλλειμμα του Αυγούστου. Το πλεόνασμα ανήλθε σε 316,4 εκατομμύρια ευρώ, με το λόγο εξαγωγών/εισαγωγών στο 112,0%. Τα τελευταία δέκα χρόνια, τις περισσότερες χρονιές καταγραφόταν πλεόνασμα τον Σεπτέμβριο, με το φετινό να αποτελεί ρεκόρ.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το εξωτερικό εμπόριο αγαθών ήταν χαμηλότερο με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ οι εξαγωγές ήταν υψηλότερες και οι εισαγωγές χαμηλότερες με μέλη εκτός ΕΕ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η Σλοβενία ​​σημείωσε μείωση του εξωτερικού εμπορίου με κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς αυτές τις χώρες το Σεπτέμβριο του 2020 μειώθηκαν κατά 4,0%, ενώ οι εισαγωγές κατά 10,3% σε ετήσια βάση. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η αξία των εξαγόμενων αγαθών ανήλθε σε 1.985,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα εισαγόμενα αγαθά η αξία τους ανήλθε στα 1.942,9 εκατομμύρια ευρώ. Στο εμπόριο με κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2020, η Σλοβενία ​​παρήγαγε το 67,1% όλων των εξαγωγών και το 73,6% όλων των εισαγωγών.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Σλοβενία ​​σημείωσε αύξηση του εμπορίου με τρίτες χώρες της ΕΕ στις εξαγωγές και μείωση στις εισαγωγές. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές ήταν υψηλότερες κατά 8,2% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 16,8%. Το Σεπτέμβριο του 2020, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Σλοβενίας σε τρίτες χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 972,1 εκατομμύρια ευρώ και 698,7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Σλοβενίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ανήλθαν σε 24.200,7 εκατομμύρια ευρώ και 22,919,1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Οι εξαγωγές κατά την παρατηρούμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι εισαγωγές κατά 9,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Δημιουργήθηκε πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ύψους 1.281,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 105,6%. /ibna