Σλοβενία: Το Επιμελητήριο OZS προτείνει περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας

Σλοβενία: Το Επιμελητήριο OZS προτείνει περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας

Το επιμελητήριο μικρών επιχειρήσεων του OZS έχει καταρτίσει έναν κατάλογο μέτρων που πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει ως μέρος του έκτου πακέτου στήριξης, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο αυτήν την εβδομάδα, με στόχο να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν από την κρίση του κορωνοϊού.

Ορισμένα μέτρα έχουν σταλεί στην κυβέρνηση ήδη από τον Οκτώβριο, ωστόσο ο κατάλογος επεκτάθηκε μετά την κήρυξη μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown) στη Σλοβενία, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του υπό εξέλιξη δεύτερου κύματος της επιδημίας.

Το OZS προτείνει να επιστραφεί στις επιχειρήσεις το σύνολο της αποζημίωσης για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αργία – δηλαδή, το σύνολο του 80% των αποδοχών τους.

Για τις μικρές επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους λόγω του lockdown, πτώση 20% στα έσοδα ζητείται να θεσπιστεί ως κατώτατο όριο.

Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να επιστρέψει ολόκληρη την αμοιβή για υπαλλήλους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο.

Το έκτο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει μια διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν κρατικές ενισχύσεις σε καμία περίπτωση.

Αντιθέτως, η κρατική ενίσχυση που απαιτείται να επιστραφεί, προτείνεται να επενδύεται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, ή στις αμοιβές των εργαζομένων.

Οι εταιρείες που αναγκάζονται να κηρύξουν (μερικό) lockdown θα πρέπει να είναι δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος ή για όλες τις σταθερές δαπάνες, καθώς και κρατική κάλυψη του κόστους ενοικίου.

Έχουν επίσης προταθεί ορισμένες διορθώσεις στο σύστημα εγγύησης δανείων ρευστότητας, παράλληλα με την καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα έτος της αύξησης του κατώτατου μισθού της 1ης Ιανουαρίου 2012.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας (GZS) προτείνει καθυστέρηση δύο ετών, την οποία υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών.

Κρατική ενίσχυση δικαιούνται μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει όλους τους φόρους και τις εισφορές έως την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αυτήν.

Εντούτοις, το OZS ζητά ορισμένες τροποποιήσεις, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός μικρών επιχειρήσεων και ατομικών ιδιοκτητών δε δύναται να τις αποπληρώσει εγκαίρως, ως αποτέλεσμα του εαρινού lockdown.

13 Μαρτίου 2020 – η επομένη της επίσημης κήρυξης της επιδημίας – θα πρέπει επομένως να αποτελέσει την ημερομηνία, σύμφωνα με την οποία θα αποφασίζεται εάν μια εταιρεία θεωρείται τακτικός πληρωτής.

Το OZS θα ήθελε επίσης να τεθούν σε αναστολή όλοι οι φόροι και οι εισφορές χωρίς να πρέπει να καταβληθούν τόκοι αργότερα, και χωρίς να προκύπτει κώλυμα στην παροχή κρατική στήριξης για τον κορωνοϊό στις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της OZS, Branko Meh, δήλωσε στο δελτίο Τύπου της Τετάρτης ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα, ώστε να μην κλείσουν οι εταιρείες και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

«Η εικόνα της οικονομίας θα καθορίσει το μέλλον μας. Και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε ένα λαμπρό μέλλον με θέσεις εργασίας και μια φυσιολογική ζωή», δήλωσε. /ibna