Κοσσυφοπέδιο: Δήλωση του εκπροσώπου της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις

Κοσσυφοπέδιο: Δήλωση του εκπροσώπου της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της παραίτησης του Προέδρου του Κοσσυφοπεδίου, Hashim Thaci, και χαιρετίζει το γεγονός ότι συμφώνησε να συνεργαστεί με τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσσυφοπεδίου και την Ειδική Εισαγγελία.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το έργο των Ειδικών Επιμελητηρίων του Κοσσυφοπεδίου και της Εισαγγελικής Υπηρεσίας. Η πλήρης συνεργασία με αυτά τα θεσμικά όργανα είναι απαραίτητη ως σημαντική απόδειξη της προσήλωσης του Κοσσυφοπεδίου στο κράτος δικαίου, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου στην ευρωπαϊκή πορεία του και για τη δέσμευση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά.

Μετά την παραίτηση του Προέδρου Thaci, εμπιστευόμαστε τους εκπροσώπους του Κοσσυφοπεδίου για να διασφαλίσουν τη συνέχεια των θεσμικών οργάνων όπως ορίζεται στη νομοθεσία του Κοσσυφοπεδίου./ibna