Κύπρος: Συνεχίζεται η αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων

Κύπρος: Συνεχίζεται η αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2020 έφτασε τα 31.487 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2020 αυξήθηκε στα 38.477 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.126 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019 σημειώθηκε αύξηση 14.943 προσώπων ή 90,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 5.283), του εμπορίου (αύξηση 2.441), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 791), της εκπαίδευσης (αύξηση 710), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 690) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 685).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση των στοιχείων από το μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται ασφαλής. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και των νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού./ibna