Β-Ε: Παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής στο HJPC από τον Αντιπρόσωπο της ΕΕ – Το δικαστικό σώμα στο στόχαστρο

Β-Ε: Παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής στο HJPC από τον Αντιπρόσωπο της ΕΕ – Το δικαστικό σώμα στο στόχαστρο

Μετά την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δέσμης διεύρυνσης του 2020 και της έκθεσης για τη Β-Ε, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Β-Ε και ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ, Πρέσβης Johan Sattler, παρουσίασε σήμερα τα κύρια συμπεράσματα για το κράτος δικαίου στο Ανώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο της Β-Ε (HJPC).

Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ της ΕΕ και του HJPC, ιδίως ως αποτέλεσμα της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας της ΕΕ από το 2004, ο πρέσβης Sattler τόνισε την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου κατά την περίοδο αναφοράς, ιδίως σε σχέση με το δικαστικό σώμα. «Πολύ απλά δεν βλέπουμε αρκετή μεταρρύθμιση για τις επενδύσεις μας!» τόνισε ο Πρέσβης Satler είπε.

Ο Πρέσβης Satler κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αντιμετωπίσουν επειγόντως την τρέχουσα κατάσταση, ιδίως για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την υπευθυνότητά της. Σημείωσε ότι αυτές οι πτυχές δεν είναι επαρκώς αγκυροβολημένες στο δικαστικό σώμα της Β-Ε. «Αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισε. Υπογράμμισε επίσης ότι η Έκθεση είναι αρκετά σαφής σχετικά με την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής ενός ισχυρού και ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου ακεραιότητας για όλους τους δικαστικούς αξιωματούχους. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να συμπληρώνονται με εξωτερικό έλεγχο.

«Για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές, ο νόμος για το HJPC πρέπει να τροποποιηθεί επειγόντως. Τυχόν καθυστερήσεις στο θέμα αυτό θα βλάψουν μόνο τη χώρα στην πορεία προς την ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, εκτός από αυτές τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, τα μέλη του HJPC πρέπει να εργαστούν προορατικά και  να λειουργήσουν παραδειγματικά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρέσβης Sattler επανέλαβε τα λόγια του κ. Priebe, ο οποίος ζήτησε μια «μετατόπιση στη δικαστική κουλτούρα». «Είναι καιρός να ξεκινήσουμε αυτήν την αλλαγή. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημιουργία μιας επαγγελματικής και βιώσιμης μονάδας ακεραιότητας στη Γραμματεία του HJPC, επί της οποίας το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί», σημειώνει σε ανακοίνωση η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

Ο Πρέσβης ευχαρίστησε το Συμβούλιο για την άμεση ανταπόκριση στις ανησυχίες της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, υιοθετώντας οδηγίες σχετικά με την ιεράρχηση των υποθέσεων απάτης στις εκλογές κατά την προσεχή εκλογική περίοδο. Αυτό αποτελεί ένδειξη της συνειδητοποίησης των προβλημάτων, κάτι που το Συμβούλιο πρέπει να επικοινωνεί συχνότερα στο κοινό. /ibna