Β-Ε: Δάνειο 30 εκ. ευρώ από την ΕΤΑΑ για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα

Β-Ε: Δάνειο 30 εκ. ευρώ από την ΕΤΑΑ για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε και Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Vjekoslav Bevanda, μαζί με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στη Β-Ε, Manuela Naessl, υπέγραψαν σήμερα συμφωνία δανείου ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων (AOD) και του τραπεζικού τομέα στη Β-Ε.

Ο υπουργός Bevanda τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κεφάλαια αυτά να παρέχονται σε περιόδους πανδημίας, όταν η κατάσταση στην οικονομία, και κατά συνέπεια στον τραπεζικό τομέα, αλλάζει, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν ορισμένοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

«Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί πυλώνα για κάθε οικονομία, και η σταθερότητά του αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα. Ο Οργανισμός είναι ένας από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κατέχει ειδικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας. Γι ‘αυτό το έργο είναι ακόμη πιο σημαντικό», τόνισε ο Bevanda.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο Οργανισμός να παρέχει ρυθμίσεις stand-by με τη μορφή πιστωτικού ορίου ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα παρέχει και διαθέσιμα δεσμευμένα κεφάλαια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις.

Το σχέδιο αυτό θα πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για την ύπαρξη αποθεματικού πιστωτικού ορίου, σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, οι όροι του δανείου είναι ευνοϊκοί με μια περίοδο αποπληρωμής οκτώ ετών, συμπεριλαμβανομένης μιας πενταετούς περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και την αποπληρωμή του δανείου σε 16 ίσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Ο Bevanda δήλωσε ότι η συνεργασία με την ΕΤΑΑ αποφέρει αποτελέσματα σε πολλούς τομείς της ζωής σε όλη την επικράτεια της Β-Ε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία ενίσχυσε τόσο τον τραπεζικό τομέα όσο και τον οργανισμό που ρυθμίζει την περιοχή.

Η συμφωνία υπογράφηκε χωρίς τις συνήθεις τελετές λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και των προτεινόμενων επιδημιολογικών μέτρων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας της Β-Ε. /ibna