Τουρκία: 38,4 δισ λίρες δαπανήθηκαν το 2019 για την προστασία του περιβάλλοντος

Τουρκία: 38,4 δισ λίρες δαπανήθηκαν το 2019 για την προστασία του περιβάλλοντος

Στην Τουρκία, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε 38,4 δισεκατομμύρια λίρες το 2019, καταγράφοντας αύξηση 1,2% σε ετήσια βάςη σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Κατά συνέπεια, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και υπολογίστηκαν ως 38,4 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Το 57,8% των δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν από οικονομικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες, 34,2% από τη γενική κυβέρνηση και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν νοικοκυριά και 8% από νοικοκυριά.

Το 46,3% αυτών των δαπανών προέρχεται από υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, 37,8% από υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων, 4,8% από την προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, 3,8% από την προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και βελτίωση της ποιότητας και 7,3% άλλων ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε 6,4 δισεκατομμύρια λίρες

Το 76,9% των επενδυτικών δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο μειώθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν 6,4 δισεκατομμύρια λίρες, από οικονομικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες, και το 23,1% από τη γενική κυβέρνηση και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Από αυτά 3,3 δισεκατομμύρια λίρες για υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων, 1,4 δισεκατομμύρια λίρες για υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, 1,7 δισεκατομμύρια λίρες δαπανήθηκαν σε άλλα θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο λόγος των δαπανών προστασίας του περιβάλλοντος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν καθορίστηκε ως 0,9% το 2019 από 1% το 2018./ibna