Μαυροβούνιο: Νέα δεσμίδα μέτρων από την Κεντρική Τράπεζα για την προστασία ευάλωτων ομάδων

Μαυροβούνιο: Νέα δεσμίδα μέτρων από την Κεντρική Τράπεζα για την προστασία ευάλωτων ομάδων

Το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου (CBCG) εξέδωσε νέα απόφαση για την τροποποίηση της αρχικής απόφασης σχετικά με τα προσωρινά μέτρα για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της νέας επιδημίας του κορωνοϊού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στον απόηχτο των περιοριστικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από μεταδοτικές ασθένειες. Η απόφαση θα θέσει σε εφαρμογή την πέμπτη δεσμίδα μέτρων της ΚΤ με στόχο την ανάκαμψη από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.

«Η έγκριση της απόφασης δημιουργεί προϋποθέσεις για την οικονομική ανακούφιση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που επηρεάζονται ή θα επηρεαστούν σύντομα και σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που έχουν χάσει ή θα χάσουν τη δουλειά τους, και των οποίων τα κέρδη μειώθηκαν ή θα μειωθούν», σημειώνει η CBCG σε δελτίο τύπου.

Το πρώτο μέτρο, όπως εξηγήθηκε, αναφέρεται στην καθιέρωση ενός υποχρεωτικού μορατόριουμ για έξι μήνες για φυσικά πρόσωπα. Ισχύει για δικαιούχους δανείων που έχασαν τη δουλειά τους στις 31 Μαρτίου 2020 ή αργότερα, ως αποτέλεσμα της επιδημίας COVID-19. Ισχύει για άτομα που δεν είχαν καθυστερήσει την αποπληρωμή δανείου για περισσότερες από 90 ημέρες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και το δάνειο τους δεν κατατάχθηκε ως μη εξυπηρετούμενο ενεργητικό έως εκείνη την ημέρα. Η εισαγωγή ενός μορατόριουμ ισχύει επίσης για τους δικαιούχους δανείων με ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το δεύτερο μέτρο προβλέπει ότι οι τράπεζες πρέπει να εγκρίνουν την αναδιάρθρωση δανείων κατόπιν αιτήματος φυσικών προσώπων – δανειολήπτες των οποίων οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 10% λόγω των συνεπειών της πανδημίας στις εργασίες των εργοδοτών τους, καθως επίσης και να παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής. Άτομα των οποίων ο καθαρός μισθός πριν από τη μείωση ήταν 550,00 ευρώ (ακριβώς πάνω από τον μέσο όρο μισθών στο Μαυροβούνιο) ή περισσότερο, μπορούν να αναδιαρθρώσουν το δάνειο εάν το διαθέσιμο ποσό αυτού του ατόμου παρέμεινε κάτω από 220,00 ευρώ (ο ελάχιστος μισθός στη χώρα) μετά τη μείωση του μισθού και την αποπληρωμή της δόσης του δανείου. Μέσω της αναδιάρθρωσης, η περίοδος αποπληρωμής του δανείου για αυτήν την κατηγορία θα παραταθεί, έτσι ώστε το μη επιβαρυντικό μέρος του μισθού, μετά το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δανείου, να μην ανέρχεται σε 220,00 ευρώ. Όσον αφορά τις κατηγορίες δικαιούχων δανείων των οποίων ο καθαρός μισθός πριν από τη μείωση ήταν κάτω από 550,00 ευρώ, η περίοδος αποπληρωμής του δανείου θα παραταθεί έτσι ώστε το ποσό του μη επιβαρυνθέντος μέρους του μισθού, μετά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του δανείου, να είναι μικρότερο από τη μη επιβαρυντική μείωση του μισθού. Η τράπεζα φέρει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου αποπληρωμής δανείου (επεξεργασία δανείου, σύναψη παραρτημάτων στη συμφωνία παροχής ασφάλειας, πιστοποίηση της συμφωνίας, κ.λπ.).

Το τρίτο μέτρο της εγκριθείσας απόφασης επιτρέπει στις τράπεζες να συμπεριλαμβάνουν 20% αντί του 30% των καταθέσεων ζήτησης για τον υπολογισμό αυτών των υποχρεώσεων κατά τον υπολογισμό των οφειλών, βάσει της απόφασης σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας στις τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα χρήματά τους πιο αποτελεσματικά. /ibna