Β-Ε: Στήριξη της ΕΕ στην τουριστική βιομηχανία για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19

Β-Ε: Στήριξη της ΕΕ στην τουριστική βιομηχανία για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, πριν από την κρίση του Covid-19, ο τουριστικός τομέας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναπτυσσόταν ραγδαία, συμβάλλοντας περίπου 10% στο συνολικό ΑΕΠ και την απασχόληση, δήλωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

«Ωστόσο, ο τομέας δεν έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, καθώς η κατανάλωση παρέμεινε χαμηλή αναλογικά με την περιοχή, λόγω της περιορισμένης προσφοράς και της απουσίας διαχείρισης των προορισμών, της ανεπαρκούς υποδομής μεταφορών και του τουρισμού, του κακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την ανάπτυξη υπαίθριων και πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων», αναφέρει η αντιπροσωπεία σε δελτίο τύπου.

Δυστυχώς, η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 επηρέασε σημαντικά τον τουριστικό τομέα, όχι μόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας σημείωσε απότομη πτώση, καθώς o δείκτης CCA μειώθηκε κατά 80%, ενώ δεν έχει ανακάμψει ακόμη στα επίπεδα πριν από την κρίση. Παρόλο που δεν αναμένεται πλήρης ανάκαμψη του τομέα πριν από το 2022, η κρίση μπορεί να δώσει την ευκαιρία στη χώρα να επιλύσει ορισμένα μακροχρόνια διαρθρωτικά ζητήματα και να ανοίξει περισσότερες και αυξανόμενες δυνατότητες για την προώθηση της χώρας με το μέγιστο των δυνατοτήτων της, γεγονός το οποίο θα συμβάλει σε καλύτερη θέση στη διεθνή αγορά καθώς αύξηση εσόδων, απασχόλησης και επενδύσεων. Η Β-Ε χρειάζεται μια πιο ολιστική και στρατηγική προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης ως ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός, μέσω της χρήσης σύγχρονων πρακτικών μάρκετινγκ, καλύτερης διαχείρισης προορισμών και καλά καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων. Η Β-Ε πρέπει να συμμετάσχει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση επενδύσεων σε υποδομές που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Μέσω της υποστήριξης νέων πρωτοβουλιών και έργων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισμό, την ενίσχυση και τη στρατηγική καθοδήγηση του τουριστικού τομέα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πλέον απτό παράδειγμα προέρχεται από ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ, το EU4Business. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει τουριστικές συνεργασίες μέσω της συνιστώσας επιχορήγησης αξίας άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τη χρήση των νεότερων εργαλείων ΤΠΕ στον τουρισμό. Ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων τουριστικών ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης του έργου EU4Business περιλαμβάνουν τον Πολιτιστικό Τουρισμό (UNESCO Heritage) και τον Υπαίθριο Τουρισμό (Via Dinarica Green Trail). Επιπλέον, η επί του παρόντος σχεδιασμένη στήριξη του Ειδικού Μέτρου 2020 για την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη της Β-Ε από τον αντίκτυπο της πναδημίας του COVID-19 στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει περισσότερη ενίσχυση για τον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, ξεκίνησε η μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή της ποδηλατικής διαδρομής Σεράγεβο-Pale μεταξύ των τεσσάρων δήμων των πόλεων Σεράγεβο και Ανατολικού Σεράγεβο, με την υποστήριξη του έργου EU4Business. Η μελλοντική επένδυση μικρής κλίμακας σε τουριστικές υποδομές αναμένεται να εμπλουτίσει μια εξωτερική τουριστική προσφορά στις δύο πόλεις και τις τοπικές κοινότητες. /ibna