Το Μαυροβούνιο προμηθεύεται εμβόλια κατά του COVID-19

Το Μαυροβούνιο προμηθεύεται εμβόλια κατά του COVID-19

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, Kenan Hrapović, υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία που ορίζει ότι η χώρα θα λάβει εγγυημένες δόσεις εμβολίου COVID-19 μόλις παραχθεί. Το Μαυροβούνιο θα πληρώσει 8,84 ευρώ ανά δόση, ενώ η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι περίπου 2,163.000 ευρώ.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κυβέρνηση εξέτασε και ενέκρινε τις πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με την υποχρέωση σύμφωνα με το μοντέλο του προαιρετικού αγορασμένου εμβολίου COVID-19 κατά τη χθεσινή συνεδρία. Μόλις υπέγραψα τη Συμφωνία. Μια προκαταβολή συνολικού ύψους 646.000 ευρώ θα καταβληθεί σήμερα», δήλωσε ο υπουργός.

Εξήγησε ότι με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, το Μαυροβούνιο προσχώρησε στον μηχανισμό COVAX για τα εμβόλια κατά του COVID-19, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΟΥ με σκοπό να επιτρέψει την προμήθεια και τη δίκαιη διανομή εμβολίων μεταξύ των κρατών μελών.

Η πρωτοβουλία επικυρώθηκε από την ΕΚ και πολλούς σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

«Προς το παρόν, η πρωτοβουλία COVAX είναι η πιο ευνοϊκή επιλογή για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και χώρες σε μεταβατικό στάδιο, συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβουνίου, σχετικά με την προμήθεια εμβολίων COVID-19, επειδή παρέχει ασφάλεια και διαφάνεια. Πάνω από 170 χώρες του κόσμου αποτελούν μέρος της COVAX. Συμμετέχοντας σε αυτήν την πρωτοβουλία, το Μαυροβούνιο θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διανομή εμβολίων στο ίδιο διάστημα με άλλες χώρες», δήλωσε ο Hrapović.

Σε περίπτωση που μια χώρα δεν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, τοποθετείται στη θέση ενός ανεξάρτητου διαπραγματευτή και βρίσκεται αυτόματα σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από τα μεγαλύτερα κράτη.

«Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και τις εκτιμήσεις του σχετικά με την απαιτούμενη ποσότητα εμβολίων, το Μαυροβούνιο εξέφρασε την ανάγκη για 248.800 δόσεις, αρκετές για να καλύψουν το 20% του πληθυσμού», αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.

Με τη συγκατάθεση του Εθνικού Φορέα Συντονισμού για Μολυσματικές Ασθένειες, η Κυβέρνηση έχει παράσχει κεφάλαια για το Remdesivir, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των πολιτών που έχουν μολυνθεί με κορωνοϊό και εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα.

Η τιμή αυτού του φαρμάκου είναι 345 ευρώ ανά αμπούλα και είναι η ίδια για όλες τις χώρες.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγιναν από το Αρχηγείο για την Κρίση, το Μαυροβούνιο απαιτεί 320 αμπούλες Remdesivir σε μηνιαία βάση. Επομένως, είναι απαραίτητο να διαθέσουμε 110.400,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)», δήλωσε ο Hrapović./ibna