Μαυροβούνιο: Οι Αρχές παρέλαβαν την Έκθεση της ΕΕ από την Πρέσβη Popa

Μαυροβούνιο: Οι Αρχές παρέλαβαν την Έκθεση της ΕΕ από την Πρέσβη Popa

Μέσω της νέας έκθεσης προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μαυροβούνιο, η οποία αποτελεί μια αντικειμενική και ρεαλιστική απεικόνιση της κατάστασης στη χώρα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έχουμε λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου – την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Duško Marković σε συνάντηση με την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο Oana Cristina Popa.

«Είναι σαφές ποιες είναι οι βασικές μας προκλήσεις. Η πρώτη έγκειται στη συνέχιση της θεσμικής ενίσχυσης της χώρας, η οποία περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό, αλλά και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Marković.

Παρουσιάζοντας την έκθεση εν συντομία, η Πρέσβης Popa ανέφερε ότι έχει μεν σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς, ωστόσο ορισμένοι άλλοι παρέμειναν στάσιμοι.

«Δεν πρόκειται για πολιτική έκθεση, αλλά για έγγραφο εργασίας που προβλέπεται να παράσχει βοήθεια στην κυβέρνηση για τη δημιουργία μεταρρυθμίσεων, πάντα προς όφελος των πολιτών του Μαυροβουνίου», σημείωσε η Πρέσβης.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία της έκφρασης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής στο Μαυροβούνιο.

Η Πρέσβης Popa αξιολόγησε ότι είναι σημαντικό για όλες τις πλευρές να επιτευχθεί συναίνεση γύρω από το στρατηγικό στόχο – την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το Μαυροβούνιο απαιτείται να συνεχίσει την πορεία του προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην οποία δεν θα κυνηγήσει τις προθεσμίες, αλλά θα δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Marković δήλωσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα των Σοσιαλιστών θα λειτουργήσει ως μια εποικοδομητική αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, σε ετοιμότητα για να συμβάλει στη συναίνεση για την επιλογή δικαστικών και εισαγγελικών οργάνων και λειτουργιών στο πλαίσιο δημοκρατικών διαδικασιών, τις οποίες θεωρεί σημαντική συμβολή στη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός Marković και η Πρέσβης Popa υπογράμμισαν τη σημασία του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο θα ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, ενώ θα προετοιμάσει παράλληλα τις αγορές της περιοχής για είσοδο στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά.

Επιπροσθέτως, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με το Μαυροβούνιο, και κατέβαλε την πρώτη δόση της στήριξης με τη μορφή εξαιρετικά ευνοϊκών δανείων αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τον περιορισμό της οικονομικής κατάρρευσης ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.

«Αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος της υποστήριξης που διατίθεται στο Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής αρωγής αξίας έως 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η μορφή υποστήριξης συμπληρώνει τα προηγουμένως εγκεκριμένα 53 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε στο Μαυροβούνιο για την προμήθεια επείγοντος ιατρικού εξοπλισμού και την παροχή βοήθειας στις κοινωνικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, τους επιχειρηματίες, τις εταιρείες, τον τομέα της υγείας και άλλους κλάδους που έχουν πληγεί τα πλείστα από την κρίση του COVID-19», δήλωσε στο Δελτίο Τύπου η Αντιπροσωπεία της ΕΕ.

Η εκταμίευση της δεύτερης και τελευταίας δόσης στήριξης με τη μορφή ευνοϊκών δανείων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 60 εκατομμύρια ευρώ, θα διεκπεραιωθεί υπό την προϋπόθεση πως το Μαυροβούνιο θα πληροί τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική προστασία. Το πρόγραμμα βοήθειας θα παραμείνει διαθέσιμο για μία περίοδο 12 μηνών.

Το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας για το Μαυροβούνιο αποτελεί μέρος ενός πακέτου μακρο-οικονομικής βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή για δέκα εταίρους διεύρυνσης και γειτονίας, με στόχο να σταθεί αρωγός στον περιορισμό της οικονομικής κατάρρευσης ως απόρροιας της πανδημίας του κορωνοϊού. /ibna