Μαυροβούνιο: Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης σε υπηρεσία του έργου «Ευθύνη για το παρελθόν»

Μαυροβούνιο: Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης σε υπηρεσία του έργου «Ευθύνη για το παρελθόν»

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου Aleksa Bečić εγκαινίασε σήμερα το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στην Ποντγκόριτσα, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταίρου με την Πρωτοβουλία Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Ευθύνη για το παρελθόν».

Στην ομιλία του, ο Bečić τόνισε ότι αυτή η εκδήλωση ήταν ένα εξαιρετικό κίνητρο για συμφιλίωση και συνεργασία, ως αξίες που θα έπρεπε επιπλέον να τρέφονται και να προωθούνται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αλλά και τη γενική θεραπεία της διχασμένης κοινωνίας.

Μιλώντας για τη σημασία του έργου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μέσω τέτοιων έργων η πρόθεση της δημιουργίας ικανοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ των νέων αναγνωρίστηκε προκειμένου να μετατραπούν οι τρέχουσες αρνητικές εκδηλώσεις την ερχόμενη περίοδο σε δύναμη συνοχής του Μαυροβουνίου.

Ο Bečić τόνισε τη σημασία των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συνιστωσών του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης έδειξαν ότι οι πολίτες του Μαυροβουνίου έχουν το «χαμηλό επίπεδο γνώσης και ενδιαφέροντος για το θέμα εγκλημάτων πολέμου που είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, καθώς επίσης και ότι οι νέοι γνωρίζουν λίγο γι’ αυτά τα θέματα.

«Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Πρωτοβουλία Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που αναγνωρίζει ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου έναν εταίρο για αυτό το έργο. Έχοντας επίγνωση ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς ισχυρό πολιτικό τομέα και ακτιβισμό των πολιτών που διατηρούν τις αποκτηθείσες ελευθερίες και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήθελα να εκφράσω την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που εξαλείφουν την πόλωση στην κοινωνία του Μαυροβουνίου και συμβάλλουν στην αρμονία της κοινωνίας των πολιτών», κατέληξε ο Bečić.

Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μαυροβούνιο κα Oana Kristina Popa μίλησε επίσης για το παρόν, ευχαριστώντας ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου για την αναγνώριση της σημασίας της έναρξης του έργου.

Τόνισε ότι οι δημόσιοι θεσμοί έχουν ισχυρή ευθύνη, και σε αυτό το πλαίσιο, το άνοιγμα αυτού του Κέντρου αντιπροσώπευε μια σημαντική στιγμή για την πολιτική ιστορία του Μαυροβουνίου, όσον αφορά την αντιμετώπιση του παρελθόντος του πολέμου και τη θεραπεία του.

«Πιστεύω πραγματικά ότι μόνο μέσω κοινών προσπαθειών όπως αυτή, ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονότων και προώθησης της δικαιοσύνης, μπορούμε να επιτύχουμε συμφιλίωση και μακροχρόνια ειρήνη», δήλωσε η Ambassador Popa.

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Μαυροβούνιο, έχεις σαν έργο, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση σχετικών εγγράφων σχετικά με εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο έδαφος του Μαυροβουνίου, μαζί με όλες τις δηλώσεις, κατηγορίες, αποφάσεις και άλλες πηγές που συνδέονται με το παρελθόν του πολέμου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου έχει αναλάβει την υποχρέωση διατήρησης του συγκεντρωμένου υλικού, καθιστώντας το μόνιμα διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη./ibna