Κύπρος: Αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Κύπρος: Αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2020 αυξήθηκε κατά 0,85 μονάδες και έφτασε στις 99,95 μονάδες σε σύγκριση με 99,10 μονάδες τον Αύγουστο 2020. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2019 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό και τα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -25,9% και -10,1% αντίστοιχα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,8%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2019, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-8,2%) και Μεταφορές (-4,1%), ενώ θετική μεταβολή είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,3%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (8%), ενώ αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Μεταφορές (-1,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές με ποσοστό -4%.

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-1,00) και Μεταφορές (-0,61), ενώ θετική επίδραση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,43).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,53) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,47), ενώ αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,17).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019 είχαν ο ηλεκτρισμός (-0,95) και τα πετρελαιοειδή (-0,86).

Τέλος, η ένδυση (0,34) και τα φρέσκα λαχανικά (0,31) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα αεροπορικά ναύλα (-0,19)./ibna