Κροατία: Νούμερο ένα ξένος επενδυτής η British American Tobacco

Κροατία: Νούμερο ένα ξένος επενδυτής η British American Tobacco

Η British American Tobacco (BAT) υπήρξε ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κροατία τα τελευταία πέντε χρόνια, δείχνει μια μελέτη του Oxford Economics σχετικά με την επιρροή της ΒΑΤ στην οικονομία της Κροατίας.

Μετά την επένδυση σχεδόν 4,2 δισεκατομμυρίων HRK για την ανάληψη της εταιρείας καπνού Rovinj Tobacco Factory (TDR), τα τελευταία πέντε χρόνια η BAT έχει επενδύσει επιπλέον 490 εκατομμύρια HRK και συνέχισε να αυξάνει την παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Συνολικά, 4,7 δισεκατομμύρια HRK σε επενδύσεις σημαίνει ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2015 και 2019, η BAT δημιούργησε περίπου το 20% των συνολικών ξένων επενδύσεων στην Κροατία, σημειώνει η ανάλυση.

Η Oxford Economic σημειώνει ότι η BAT έχει υποστηρίξει μια σειρά εγχώριων τομέων, απευθείας μέσω των εργοστασίων της στο Kanfanar και Virovitica και μέσω της αλυσίδας λιανικής που ονομάζεται “iNovine”, ενώ έχει επίσης έμμεσο αντίκτυπο μέσω του δικτύου διανομής της, αγοράζοντας καπνό από αγρότες, τις μεταφορές, και τους τομείς χρηματοδότησης και κοινής ωφέλειας καθώς και άλλους τομείς υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε η HINA, η ανάλυση σημειώνει ότι η συνολική συνεισφορά της ΒΑΤ στο ΑΕΠ της Κροατίας στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 455 εκατομμύρια HRK, δηλαδή αύξηση 52% μεγαλύτερη από ό, τι είχε η TDR το 2015.

Από αυτές, οι άμεσες συνεισφορές το 2019 ανήλθαν σε 212 εκατομμύρια HRK και περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτού του ποσού προήλθαν από το εργοστάσιο στο Kanfanar.

Περαιτέρω 158 εκατομμύρια HRK συνεισφορές στο ΑΕΠ δημιουργήθηκαν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού της ΒΑΤ, εκ των οποίων 96 εκατομμύρια HRK αφορούν την αγορά καπνού από τοπικούς αγρότες στις κομητείες Virovitica-Podravina και Pozega-Slavonia.

Τα υπόλοιπα 85 εκατομμύρια HRK είναι το αποτέλεσμα της κατανάλωσης από εργαζόμενους και προμηθευτές της ΒΑΤ.

Το Oxford Economics σημειώνει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η BAT αύξησε τον αριθμό των υπαλλήλων της κατά περίπου 800 άτομα ή 48% και το 2019 είχε περισσότερες από 2.400 θέσεις εργασίας.

Το 2019 παρήχθησαν 18,8 δισεκατομμύρια ισοδύναμα τσιγάρα στο εργοστάσιο Kanfanar, τα οποία είναι 125% περισσότερα από ό, τι το 2015. Σχεδόν το 87% της συνολικής παραγωγής του αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων HRK εξήχθη σε άλλες χώρες της ΕΕ πέρυσι, δηλαδή 214% περισσότερο από ό, τι το 2015, σημειώνει η μελέτη.

Η ΒΑΤ παράγει επίσης σημαντικά έσοδα του προϋπολογισμού. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τοπικά τσιγάρα ανήλθαν σε 2,2 δισεκατομμύρια HRK που καταβλήθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό το 2019.

Αυτό το ποσό ανέρχεται στο 1,3% του συνόλου των εσόδων του προϋπολογισμού και είναι σχεδόν 500 εκατομμύρια HRK περισσότερο από ό,τι το 2015.

Τέλος, εκτός από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η BAT πλήρωσε επιπλέον 171 εκατομμύρια HRK σε άλλους φόρους, αναφέρει η ανάλυση./ibna

(1 € = 7,545637 HRK)