Το Μαυροβούνιο θα συμπεριληφθεί στο δίκτυο «αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας»

Το Μαυροβούνιο θα συμπεριληφθεί στο δίκτυο «αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας»

Το Μαυροβούνιο πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις θαλάσσιες δυνατότητές του για να βελτιώσει την πρόσβασή του σε αγορές στην Ευρώπη και στον κόσμο, δηλώνει η Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονομίας για τα κράτη 2020-2030. Τα καλά νέα είναι ότι η χώρα θα είναι μέρος των λεγόμενων «θαλάσσιων αρτηριών», θαλάσσιων διαδρόμων της Ευρώπης.

Η έννοια των «αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας» στοχεύει στην εισαγωγή νέων διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, η οποίοι υποτίθεται ότι θα συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική οργάνωση των μεταφορών.

«Οι διατροπικές αλυσίδες εφοδιαστικής θα είναι βιώσιμες και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στις μεταφορές-εφοδιαστική και το εμπόριο, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο και αποσυμφορίζοντας το εκτενές ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο κυκλοφορίας», αναφέρει η Στρατηγική.

Προκειμένου οι «θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι» να συμβάλουν πλήρως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως οι πόροι της θαλάσσιας κυκλοφορίας, των σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών, των εσωτερικών πλωτών οδών και τμημάτων της ολοκληρωμένης αλυσίδας μεταφορών.

Έχουν καθοριστεί τέσσερις διάδρομοι για την υλοποίηση αυτού του έργου:

  1. «Αυτοκινητόδρομος της Βαλτικής Θάλασσας», που συνδέει τα κράτη μέλη της Βαλτικής με τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής μέσω του καναλιού της Βόρειας Θάλασσας της Βαλτικής Θάλασσας ·
  2. «Θαλάσσιος αυτοκινητόδρομος της θάλασσας της Δυτικής Ευρώπης», που πηγαίνει από την Πορτογαλία και την Ισπανία, διασχίζοντας το τόξο του Ατλαντικού προς τη Βόρεια και την Ιρλανδία.
  3. Το Μαυροβούνιο περικλείεται από τον τρίτο θαλάσσιο διάδρομο, «Θαλάσσιος αυτοκινητόδρομος της θάλασσας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», που συνδέει την Αδριατική Θάλασσα με το Ιόνιο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.
  4. «Αυτοκινητόδρομος της θάλασσας της Νοτιοδυτικής Ευρώπης, που περιλαμβάνει τη Δυτική Μεσόγειο, και συνδέει την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μάλτα και συνδέεται με τον «αυτοκινητόδρομο της θάλασσας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τη Μαύρη Θάλασσα.

Θαλάσσιος χώρος χωρίς εμπόδια

Όπως γράφει η CdM, οι κατευθυντήριες γραμμές TEN-Τ5 από το 2013 (κανονισμός ΕΕ) επαναπροσδιορίζουν τους «αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας» ως θαλάσσια διάσταση του διευρωπαϊκού δικτύου κυκλοφορίας που θα συμβάλει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρίς εμπόδια.

Το Μαυροβούνιο έχει επίσης αποδεχθεί την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει μια συνεκτική προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές που αναφέρονται στη θάλασσα. Αυτό συνεπάγεται ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ διαφόρων τομέων όπως, ναυτιλία, λιμάνια, περιβάλλον, θαλάσσια και υποθαλάσσια έρευνα, παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα και άλλες συνοδευτικές δραστηριότητες στη θαλάσσια κυκλοφορία, τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, την αλιεία και τη θαλάσσια ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανάπτυξη παράκτιας ζώνης και εξωτερικής πολιτικής που αναφέρεται στις θαλάσσιες υποθέσεις./ibna