Αλβανία: Τα μέτρα για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων, οδηγός για όλα τα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τον Balla

Αλβανία: Τα μέτρα για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων, οδηγός για όλα τα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τον Balla

«Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ένα πολύπλοκο ταξίδι που απαιτεί συντονισμό πολλών παραγόντων, όπως η κυβέρνηση, η Εθνοσυνέλευση, το δικαστικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και ακόμη και ο πιο απλός πολίτης», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Taulant Balla .

Ο Balla συμμετείχε στη σύνοδο του Συμβουλίου, όπου συζήτησαν την πρόοδο που σημειώθηκε και τις προκλήσεις στο πλαίσιο του Πολιτικού Κριτηρίου, Κεφάλαιο 23, με έμφαση στα 15 σημεία της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Είπε ότι «είναι εντελώς λανθασμένη προσέγγιση αν πιστεύουμε ότι η βούληση της κυβέρνησης ή μόνο η πλειοψηφία θα ήταν αρκετά από αυτή την άποψη».

«Σε αυτό το ταξίδι πρέπει να είμαστε μαζί για να επιτρέψουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόοδο στη διαδικασία ένταξης της χώρας», πρόσθεσε.

Ο Balla είπε ότι «η Αλβανία βρίσκεται στα πρόθυρα να δημοσιεύσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης λαμβάνει την απόφαση να πραγματοποιήσει την Πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη».

Σύμφωνα με τον Balla, το Σχέδιο Δράσης για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που έθεσε το Συμβούλιο της ΕΕ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους θα πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο για το έργο που γίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη σημερινή συνάντηση λόγω της δυναμικής με την οποία η Αλβανία ταξιδεύει στην ΕΕ. Είμαστε στα πρόθυρα να δημοσιεύσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία και επίσης να λάβουμε την απόφαση να διοργανώσουμε την Πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Εναπόκειται σε αυτό το Συμβούλιο να μεταδώσει ένα μήνυμα ότι η Αλβανία εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη στο ιστορικό σχέδιο, δηλαδή αυτό της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αυτή η αποφασιστικότητα πρέπει να συνοδεύεται από έντονη επίγνωση των προκλήσεων που μας περιμένουν και ότι όλοι εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε για τον τομέα που καλύπτουμε», δήλωσε ο Balla.

Σύμφωνα με αυτήν τη δέσμευση, ο Balla είπε ότι σήμερα γνωρίζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στο Κεφάλαιο 23, το οποίο θα αναλυθεί λεπτομερώς από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

«Το Κεφάλαιο 23 μαζί με το Κεφάλαιο 24 έχουν ιδιαίτερη σημασία και είναι καθοριστικοί παράγοντες για τον καθορισμό της προόδου μιας χώρας στην ευρωπαϊκή πορεία, εάν λάβουμε έναν συγκριτικό πίνακα με άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, δεδομένου του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (ΕΣΕΟ) ως της υψηλότερης εθνικής συμβουλευτικής δομής για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στοχεύουμε στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λήψη αποφάσεων υπεύθυνων θεσμικών οργάνων για κρίσιμα θέματα όπως το σήμερα», είπε.

Ο Balla τόνισε τον πρωταρχικό και αναντικατάστατο ρόλο του Αλβανικού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των κρατικών δομών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της διαδικασίας ολοκλήρωσης.

«Έχω δώσει έμφαση και επανέλαβα κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το Συμβούλιο, σε μια ιστορική στιγμή στην οποία είναι η χώρα, η Συνέλευση πρέπει να αναλάβει το ρόλο που ανήκει στον έλεγχο και την παρακολούθηση άλλων θεσμικών οργάνων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία της ολοκλήρωσης», είπε.

Επιπλέον, ο Balla τόνισε ότι «η Συνέλευση εδώ και χρόνια έχει λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης και το ΕΣΟΕ αποτελεί έκφραση αυτού του ρόλου».

O Balla τόνισε ότι σε αυτήν την ιστορική αλλά και προκλητική και ευαίσθητη φάση για τη χώρα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εντατικών συναντήσεων εντός του ΕΣΟΕ ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, να εκπληρώσει τη νομική μας υποχρέωση σε σχέση με τη διαδικασία ολοκλήρωσης.

«Η Συνέλευση θα παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ενθαρρύνοντας τη δραστηριότητα των κρατικών και ανεξάρτητων θεσμών να προωθήσουν τις απαιτήσεις που έθεσε το Συμβούλιο προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης. Αυτή η παρακολούθηση θα βασίζεται σε περιοδική υποβολή εκθέσεων από τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου», είπε ο Balla./ibna