Σλοβενία: Η κυβέρνηση παρουσίασε την πρόταση βιομηχανικής στρατηγικής για το 2021-30

Σλοβενία: Η κυβέρνηση παρουσίασε την πρόταση βιομηχανικής στρατηγικής για το 2021-30

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Σλοβενίας παρουσίασε τη Δευτέρα ένα σχέδιο βιομηχανικής στρατηγικής για το 2021-2030, το οποίο φαίνεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού τομέα της Σλοβενίας σε μια βιομηχανία γνώσης και καινοτομίας για νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Παρουσιάζοντας το έγγραφο σε συνέδριο στο Brdo pri Kranju, ο υπουργός Εξωτερικών Simon Zajc είπε ότι περιείχε καλά μελετημένα και αποτελεσματικά μέτρα που θα προσέφεραν στη βιομηχανία πρόσθετη δυναμική ανάπτυξης.

«Ο βασικός στόχος είναι να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως βάση για μέτρα στήριξης», είπε, προσθέτοντας ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα θα πρέπει να είναι η σύνδεση αλυσίδων αξίας, εταιριών διαφόρων μεγεθών και ιδρυμάτων γνώσης με άλλους ενδιαφερόμενους.

Η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει συνθήκες για μια βιομηχανία που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία για να εξασφαλίσει νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. «Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το όραμα της βιομηχανικής ανάπτυξης της Σλοβενίας ως πράσινου, δημιουργικού και έξυπνου».

Ο κύριος δείκτης της σλοβενικής βιομηχανικής στρατηγικής είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, την οποία το υπουργείο θέλει να φθάσει 66.000 ευρώ σε προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο έως το 2030. Ο ενδιάμεσος στόχος για το 2025 έχει τεθεί στα 60.000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Janez Janša τόνισε στην τηλεοπτική του ομιλία ότι, για να ανταποκριθεί σωστά στην πανδημία COVID-19, απαιτούνται ορισμένες βασικές σκέψεις σχετικά με τους στόχους που θέλει να επιτύχει η Σλοβενία, τον δρόμο που οδηγεί σε αυτούς και τους πόρους που διαθέτει. «Χωρίς τη διαρθρωτική ανανέωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και περιφερειακά ισορροπημένη ανάπτυξη δεν θα είναι δυνατή», ανέφερε σε βίντεο ομιλία απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Είπε επίσης ότι η Σλοβενία ​​είχε μια μοναδική και ιστορική ευκαιρία να παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, καθώς και την κατάρτιση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

«Επενδύοντας προσεκτικά τα κεφάλαια που διαπραγματευτήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο, η Σλοβενία ​​όχι μόνο μπορεί να μειώσει το χάσμα με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά μπορεί να το καλύψει, ακόμη και να τις ξεπεράσει», δήλωσε ο Janša, προσθέτοντας: «Όταν επενδύουμε ευρωπαϊκά κεφάλαια προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της σλοβενικής οικονομίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα υψηλό επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών, να διασφαλίσουμε την επιτυχή ψηφιοποίηση διαφόρων κοινωνικών υποσυστημάτων, να αντιμετωπίσουμε δημογραφικές τάσεις που είναι δυστυχώς δυσμενής και να παρέχουμε διαρκή και σταθερή ευημερία ολόκληρου του σλοβενικού πληθυσμού», δήλωσε η πρωθυπουργός Janez Janša.

Από την πλευρά της πράσινης ανάπτυξης, η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα, η αειφόρος κινητικότητα και η βιομηχανία που βασίζεται στο ξύλο και άλλα φυσικά υλικά είναι ζωτικής σημασίας.

Όσον αφορά τη δημιουργική ανάπτυξη, η στρατηγική θέλει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της καινοτομίας στη νανοτεχνολογία.

Η στρατηγική θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Οκτωβρίου./ibna