Αλβανία: Το ΑΕΣ προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων για προσωπικά αρχεία εισαγγελέων

Αλβανία: Το ΑΕΣ προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων για προσωπικά αρχεία εισαγγελέων

Η διεθνής αποστολή παρακολούθησης EURALIUS, η οποία παρέχει υποστήριξη στα αλβανικά θεσμικά όργανα για την ενοποίηση του δικαστικού συστήματος μετά τις ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, υπέβαλε στο Ανώτατο Εισαγγελικό Συμβούλιο (ΑΕΣ) τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών δεδομένων για τα προσωπικά αρχεία των εισαγγελέων.

Αυτό το σύστημα προκύπτει ως ανάγκη για ταχύτερη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται ο τομέας ανθρώπινων πόρων στο ΑΕΣ και περιέχει μηχανισμούς αναζήτησης στη βάση δεδομένων, στατιστικά στοιχεία και αναφορές, καθώς και τυπικές μορφές εγγράφων.

Το σύστημα χρησιμεύει ως μια ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων, η οποία χρησιμεύει για την αξιολόγηση των εισαγγελέων, τη μεταφορά, την προώθηση και τις πειθαρχικές διαδικασίες, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας των εργασιών του Συμβουλίου. Το σύστημα περιέχει 5000 σαρωμένα έγγραφα και πάνω από 10000 μεταδιδόμενα ένγραφα στοιχεία ως αναπόσπαστο μέρος των προσωπικών αρχείων 340 εισαγγελέων./ibna