«Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, οι διεθνείς δικαστές πρέπει να παραδώσουν τη θέση τους σε εθνικούς δικαστές!», λέει Γαλλίδα ευροβουλευτής

«Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, οι διεθνείς δικαστές πρέπει να παραδώσουν τη θέση τους σε εθνικούς δικαστές!», λέει Γαλλίδα ευροβουλευτής

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Julie Lechanteux πρότεινε στο ΕΚ να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, προκειμένου να αλλάξει τους αλλοδαπούς δικαστές με δικαστές από τη Β-Ε. Η Lechanteux δημοσίευσε την πρόταση αυτή στα κοινωνικά δίκτυα.

“Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του ·

  1. A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το οποίο θεσπίστηκε με τις Συμφωνίες Ντέιτον του 1995, προβλέπει ένα Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελούμενο από εννέα μέλη, τέσσερα εκ των οποίων επιλέγονται από την Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (δύο Κροάτες και δύο Βόσνιοι), δύο επιλέγονται από τη Δημοκρατία Σέρπσκα και τρεις αλλοδαποί ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ·

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, αυτοί οι διεθνείς δικαστές, παραβιάζοντας την αρχή της αμεροληψίας, έχουν ευθυγραμμιστεί με τους Βόσνιους δικαστές, ξεπερνώντας σε ψήφους τους Σέρβους και Κροάτες δικαστές και έχουν λάβει αποφάσεις βάσει κριτηρίων περισσότερο πολιτικών παρά νομικών, ιδίως εις βάρος της Δημοκρατίας Σρπσκα και της αυτονομίας της ·

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία απόφαση σχετικά με την ιδιοκτησία γεωργικής γης στη Δημοκρατία Σέρπσκα συνιστά παραβίαση του συντάγματος, καθώς εκ των πραγμάτων κατάσχει το 3,5% της επικράτειάς της ·

  1. προτείνει, λόγω της αμεροληψίας των διεθνών δικαστών, να μεταρρυθμίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο αντικαθιστώντας τους με δικαστές από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ·
  2. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Οι διεθνείς δικαστές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει πολλές φορές η Δημοκρατία Σέρπσκα, απαιτώντας μια μεταρρύθμιση που θα επέτρεπε την εκλογή ντόπιων δικαστών. Κάθε φορά η πρόταση απορρίπτονταν και οι εκπρόσωποι της RS ανακηρύσσονταν πολιτικοί «αντι-Ντέιτον»./ibna