Ρουμανία: Περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ έσοδα χάθηκαν από τη μη είσπραξη ΦΠΑ

Ρουμανία: Περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ έσοδα χάθηκαν από τη μη είσπραξη ΦΠΑ

Η Ρουμανία δεν εισπράττει περισσότερο από το ένα τρίτο του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που πρέπει να εισπραχθεί και είναι μακράν η χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα είσπραξης ΦΠΑ στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη μέλη έχουν χάσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από την μη είσπραξη ΦΠΑ το 2018 και αυτό το έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί το 2020 λόγω της πανδημίας του COVID-19, ανακοίνωσε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη.

Αν και είναι εξαιρετικά υψηλό, αυτό το έλλειμμα – η διαφορά μεταξύ των εσόδων που πρέπει να εισπραχθούν από τον ΦΠΑ και των πραγματικών εσόδων – έχει βελτιωθεί οριακά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η τάση πιθανότατα θα αντιστραφεί το 2020, όταν το έλλειμμα ΦΠΑ αναμένεται να φθάσει τα 164 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε το εκτελεστικό στέλεχος της  ΕΕ.

Αυτό το σημαντικό έλλειμμα στον ΦΠΑ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων ΦΠΑ της ΕΕ και την ανάγκη αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του  ΦΠΑ.

Η Ρουμανία παρέμεινε το 2018 το κράτος μέλος με το υψηλότερο έλλειμμα είσπραξης ΦΠΑ (ποσοστιαία), δεδομένου ότι δεν εισέπραξε το 33,8% των αναμενόμενων εσόδων, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη Ρουμανία ακολουθεί η Ελλάδα με 30,1% και η Λιθουανία  με 25,9%.

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά μη είσπραξης ΦΠΑ στην ΕΕ έχει η Σουηδία 0,7%, η Κροατία με 3,5% και η Φινλανδία με 3,6%, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για το έλλειμμα είσπραξης του ΦΠΑ./ibna