Ρουμανία: Καταρτίστηκε για πρώτη φορά φορολογικός κατάλογος πολιτικών κομμάτων

Ρουμανία: Καταρτίστηκε για πρώτη φορά φορολογικός κατάλογος πολιτικών κομμάτων

Η Μόνιμη Εκλογική Αρχή  της Ρουμανίας (Autoritatea Electorală Permanentă, AEP) ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από ιδρύσεώς της, κατήρτισε «Φορολογικό κατάλογο των εγγεγραμμένων στο Δικαστήριο του Βουκουρεστίου, πολιτικών κομμάτων».

Όπως ανέφερε, η ενέργεια εντάσσεται στη σειρά δράσεων με στόχο το άνοιγμα και τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, που προωθεί ο Πρόεδρος της, Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

Το διάστημα 2018-2020, η AEP συνέβαλε στο στόχο 3.5 της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2016-2020 με το Project Argus Integritate, που είχε ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας, ηθικής και ακεραιότητας εντός της Μόνιμης Εκλογικής Αρχής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την έκδοση Οδηγού καλής πρακτικής στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων./ibna