Μαυροβούνιο: Η πανδημία Covid-19 επηρέασε την τάση των δεικτών λειτουργίας των τραπεζών

Μαυροβούνιο: Η πανδημία Covid-19 επηρέασε την τάση των δεικτών λειτουργίας των τραπεζών

Το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου κατά την 73η σύνοδό του, υπό την προεδρία του Διοικητή, κ. Radoje Žugić, συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση για τις Επιχειρήσεις και την Πολιτική Εφαρμογή της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου για τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2020. Η Έκθεση ανέφερε ότι η CBCG διεξήγαγε τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις. Σημείωσε ιδιαίτερα την επαρκή διαχείριση των διεθνών αποθεμάτων, παρά τις επιδεινωμένες εξωτερικές συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία Covid-19.

«Συζητώντας τους δείκτες απόδοσης των τραπεζών, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τραπεζικός τομέας είχε διατηρήσει σταθερότητα και επαρκή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα. Πράγματι, η πανδημία Covid-19 επηρέασε την τάση των δεικτών λειτουργίας ορισμένων τραπεζών, κυρίως στην κερδοφορία και στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα κέρδη των τραπεζών για τους πρώτους έξι μήνες ήταν κατά 46% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονιά, λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες και της αύξησης του κόστους απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος αυξήθηκαν από 4,72% σε 5,11%», αναφέρει η CBCG.

Μέσω εντατικών διεθνών δραστηριοτήτων, η CBCG κατάφερε να παράσχει για πρώτη φορά ένα σύστημα συστημικής υποστήριξης ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η σύναψη διμερούς γραμμής repo έως 250 εκατομμυρίων ευρώ. Νωρίτερα, η CBCG συμφώνησε μια γραμμή ρευστότητας με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών έως 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι δύο πηγές παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο για την υποστήριξη της συστημικής ρευστότητας.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την μακροοικονομική έκθεση Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου Q2 2020. Η έκθεση ανέφερε ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το έτος 2020 θα είναι έτος όχι μόνο εξαιρετικής υγείας, αλλά και οικονομικών προκλήσεων, και ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι αρκετά ισχυρή και με εκτεταμένο αντίκτυπο. Αν και τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2ο τρίμηνο του 2020 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οι διαθέσιμοι στατιστικοί δείκτες δείχνουν σημαντική μείωση σε πολλούς τομείς.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό για το 2ο τρίμηνο του 2020, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, αναφέρει ότι οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών των μεταφορών, των ενδυμάτων και των υποδημάτων και των κατοικιών, του νερού, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων. Το μέσο ποσοστό τιμών καταναλωτή (πρώτοι έξι μήνες του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι) ήταν 0,1%, ενώ οι τιμές τον Ιούνιο σημείωσαν ετήσια μείωση 0,2%. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το μοντέλο προβλέπει ότι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2020 θα κυμαίνεται από -0,9% έως 0,4%, με κεντρική τάση -0,3%. Η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων της CBCG είναι παρόμοια και υποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός κυμαίνεται από -1% έως 1% στο τέλος του έτους, με μηδενικό ποσοστό ως κεντρική προβολή./ibna