Κοινή Διακήρυξη μετά το πέρας της 7ης Συνόδου Κορυφής των Χωρών του Νότου της ΕΕ στο Ajaccio

Κοινή Διακήρυξη μετά το πέρας της 7ης Συνόδου Κορυφής των Χωρών του Νότου της ΕΕ στο Ajaccio

1- Εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συναντηθήκαμε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Ajaccio για την 7η σύνοδο κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med7).

2- Εν μέσω της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά τις κοινωνίες και τις οικονομίες των χωρών μας, τον πολλαπλασιασμό των περιφερειακών κρίσεων και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μεσόγειο, καθίσταται πιο ουσιαστικό από ποτέ για μας να οικοδομήσουμε μια ενωμένη και αλληλέγγυη Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με σθένος και αποφασιστικότητα.

Για μια ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική

3- Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία της Νότιας Γειτονίας για την Ευρώπη. 25 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης, και περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, προτείνουμε να δοθεί νέα ώθηση σε μια ολιστική ευρωπαϊκή πολιτική στη Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των Κρατών-Μελών της να ανταποκριθούν συλλογικά στις διάφορες προκλήσεις της περιοχής. Σε αυτήν την προοπτική, και λαμβάνοντας υπόψιν το συνεχιζόμενο έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προτείνουμε να ανανεώσουμε τη νότια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και των νότιων γειτόνων μας. Αναμένουμε το Περιφερειακό Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο στις 27 Νοεμβρίου, που σηματοδοτεί την 25η επέτειο της Διακήρυξης της Βαρκελώνης, πριν από μια συνάντηση ΕΕ-Νότιας Γειτονίας στην Ισπανία, η οποία θα σηματοδοτήσει τα πρώτα βήματα αυτής της ανανεωμένης μεσογειακής πολιτικής.

4- Αυτή η ανανεωμένη νότια εταιρική σχέση θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των ευρωμεσογειακών δεσμών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, την παγίωση του διαλόγου με το σχήμα 5+5 και την προώθηση των επιτευγμάτων της Συνόδου των Δύο Ακτών της Δυτικής Μεσογείου. Θα πρέπει να βασίζεται σε μια θετική πολιτική ατζέντα, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συνεργασιών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που ορίζονται από κοινού με τους νότιους εταίρους μας: μεταρρυθμίσεις, δημοκρατική διακυβέρνηση, ανθεκτικότητα της κοινωνίας των πολιτών, κλίμα και περιβάλλον, πράσινη μετάβαση, εμπόριο και επενδύσεις, ενέργεια, πολιτισμός και προστασία της κληρονομιάς, μετανάστευση και κινητικότητα, ενδυνάμωση των νέων και ψηφιακή ατζέντα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ-Σαχάρας διακυβεύει άμεσα την κατάσταση ασφάλειας στη Μεσόγειο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή αυτή, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου που συμβάλλουν στην παράνομη μετανάστευση.

5- Αυτή η ανανεωμένη εταιρική σχέση θα μας επιτρέψει επίσης να βρούμε δημιουργικούς και εποικοδομητικούς τρόπους για τη διαχείριση κοινών αγαθών της ευρωμεσογείου και την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Έτσι, θα μπορούσαν να αναληφθούν κοινές δεσμεύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο στη Σύνοδο Κορυφής «One Planet» στη Μασσαλία τον Ιανουάριο του 2021 και στην Ένωση για την υπουργική διάσκεψη της Μεσογείου για τη Bιώσιμη Mπλε Oικονομία αργότερα το 2021. Στο πλαίσιο της προώθησης της μπλε οικονομίας στη λεκάνη της Μεσογείου, παραμένουμε επίσης δεσμευμένοι να αναπτύξουμε περαιτέρω, με τη συνεργασία των νότιων εταίρων μας, τη χρήση των υπηρεσιών Copernicus για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Η πρωτοβουλία για την αειφόρο ανάπτυξη της μπλε οικονομίας στη Δυτική Μεσόγειο (WestMED Initiative) θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο παράδειγμα μιας ισορροπημένης συνεργασίας Βορρά – Νότου για ολόκληρη τη λεκάνη. Οι προσπάθειες θα πρέπει επίσης να κλιμακωθούν για να επιτευχθούν φιλόδοξα αποτελέσματα στο UNFCCC COP 26 και τις εκδηλώσεις της που πραγματοποιούνται στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένου του Συνεδρίου «Youth4Climate» στο Μιλάνο που θα προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στοχευμένα στην κλιματική δράση. Παρομοίως, η συνάντηση των Αρχηγών Κρατών/Κυβερνήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, σε εύθετο χρόνο, για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα αποτελέσει ακόμη μια ευκαιρία για στενή συνεργασία. Το φόρουμ για την ισότητα των γενεών που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σηματοδοτεί επίσης μια ευκαιρία για ενεργή συμμετοχή των κοινωνιών των πολιτών και στις δύο πλευρές της Μεσογείου, με στόχο μια μεγαλύτερη κοινή φιλοδοξία όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ειρήνη και σταθερότητα στη Μεσόγειο

6- Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και την Ελλάδα εν μέσω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους, καθώς και των αντιπαραγωγικών ενεργειών από πλευράς Τουρκίας. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Από αυτήν την άποψη, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της Γερμανίας, προκειμένου να επιτευχθεί επανάληψη του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το ζήτημα της θαλάσσιας ζώνης. Επιπλέον, χαιρετίζουμε την πρόσκληση της Κυπριακής Κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και Υφαλοκρηπίδας πρέπει να προσεγγιστεί μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στη βάση της αρχής των καλών γειτονικών σχέσεων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, λυπούμαστε που η Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τερματισμό των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κατάλληλα μέσα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση σε αυτές τις αντιπαραγωγικές ενέργειες. Σύμφωνα με την τελευταία άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich), συμφωνούμε να επιταχύνουμε τις εργασίες για τις πρόσθετες λίστες με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής, με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Υποστηρίζουμε ότι, ελλείψει προόδου στην εμπλοκή της Τουρκίας σε διάλογο και, εφόσον δεν τερματίσει τις μονομερείς της δραστηριότητες, η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που θα μπορούσαν να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

7- Η κατάσταση αποσταθεροποίησης στη Λιβύη αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της χώρας και ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβάλλει στην επιδείνωση της τρομοκρατικής απειλής και στην εμπορία και το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Υπενθυμίζουμε την ανάγκη η ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λιβύης. Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί κλειδί προκειμένου οι λιβυκές Αρχές να ανακτήσουν τον έλεγχο των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και να καταπολεμήσουν τις δραστηριότητες διέλευσης και λαθρεμπορίου. Χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στις 21 Αυγούστου από τους Αρχηγούς του Προεδρικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κράτους της Λιβύης, οι οποίες καθιέρωσαν θεμελιώδεις αρχές για μια κοινή πορεία, ώστε να προσπεραστεί το τρέχον αδιέξοδο. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση: καλούμε όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν στην κατάπαυση του πυρός και να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και των παραμέτρων που συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Ζητούμε επίσης την άμεση επανέναρξη της παραγωγής πετρελαίου σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για τη δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς κατανομής των πετρελαϊκών εσόδων. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε ξένη παρέμβαση σε αυτήν τη σύγκρουση, από όπου και αν προέρχεται, και παραμένουμε αποφασισμένοι να επιβάλουμε το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της Επιχείρησης Ειρήνη, των οποίων οι παραβιάσεις ενέτειναν την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη. Παραμένουμε επίσης έτοιμοι να επιβάλουμε κυρώσεις εναντίον εκείνων που εμπλέκονται στην παραβίαση του εμπάργκο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων που αντιτίθενται στην πολιτική διαδικασία.

8- Η έκρηξη στη Βηρυτό στις 4 Αυγούστου, η οποία έπληξε τον πυρήνα της πόλης, ήταν σοκαριστική για τον λαό του Λιβάνου, καθώς και για όλους τους φίλους και εταίρους του, πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η τραγωδία έπληξε μια χώρα που έχει ήδη αποδυναμωθεί από την βαθύτατη πολιτική και οικονομική κρίση που βιώνει εδώ και αρκετούς μήνες, και η οποία συνεχίζει να επιδεινώνεται. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, στεκόμαστε δίπλα στο λαβανικό λαό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις πλέον πιεστικές ανάγκες της χώρας, και να την συνοδεύσουμε στο δρόμο της για οικονομική προσαρμογή. Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον γρήγορο σχηματισμό μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που ο λαός του Λιβάνου αναμένει από καιρό.

9- Στη Συρία, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται και η χώρα βυθίζεται σε έναν κύκλο διαρκούς αστάθειας. Μέσω της βοήθειάς μας στον συριακό λαό και στους πρόσφυγες, μέσω της αποφασιστικής δράσης μας κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνασπισμού κατά της Daesh, επιδιώκουμε να μετριάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της τραγωδίας. Στόχος μας παραμένει η επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εθελοντική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων. Η αναζήτηση πολιτικής λύσης με διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από τη συριακή κρίση. Σε αυτό το πνεύμα, και ενώ το συριακό καθεστώς συνεχίζει την παρεμπόδιση οποιασδήποτε πολιτικής αλλαγής, θα συνεχίσουμε να θέτουμε στη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Συρίας και την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δαμασκό τον όρο της εφαρμογής μιας αξιόπιστης και διαρκούς πολιτικής λύσης.

10- Στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι το status quo δεν αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τη χώρα, υποστηρίζουμε πλήρως τη δηλωμένη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει τις προσπάθειές του για επανάληψη των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου είχαν σταματήσει στη Διάσκεψη του Crans Montana το 2017, με στόχο μια βιώσιμη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα της UNSC και σύμφωνα με το κεκτημένο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ. Καλούμε όλες τις πλευρές να δεσμευτούν και να συμβάλουν σε έναν τέτοιο διακανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών του παραμέτρων.

11- Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μόνο μια λύση με διαπραγμάτευση για τη δημιουργία δύο κρατών που ζουν σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας κατά μήκος ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, και με βάση συμφωνημένες παραμέτρους και το διεθνές δίκαιο, μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της 14ης Αυγούστου για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η δέσμευση του Ισραήλ να αναστείλει την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί ένα θετικό βήμα, το οποίο πρέπει να καταστεί οριστικό. Όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως, οποιαδήποτε προσάρτηση οποιουδήποτε είδους θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάθε μονομερές μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών και την προοπτική επανάληψης των διαπραγματεύσεων πρέπει να αποφευχθεί.

Ευρωπαϊκή ατζέντα

12- Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επετεύχθη στο πρόγραμμα ΕΕ-Επόμενη Γενιά που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου, η οποία θα αποτελέσει το μέσο για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή ανάκαμψη ως απάντηση στην κρίση του COVID-19. Αυτή η συμφωνία, την οποία κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει πριν από λίγους μήνες, πρόκειται για μια πρωτοφανή και καινοτόμο ανάπτυξη, μια από τις πιο σημαντικές από τη δημιουργία της Ευρωζώνης. Αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα μιας Ευρώπης αλληλέγγυης και προσανατολισμένης στο μέλλον, υποστηρίζοντας τις ψηφιακές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες. Αυτή η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα νέο βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών και μεταξύ των περιφερειών, και συνεπώς της ευρύτερης οικονομικής σταθερότητας στην ήπειρο. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της ανάκαμψης της Ευρώπης και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

13- Είναι πλέον σημαντικό να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η συμφωνία υιοθετώντας ταχέως τα κείμενα που της επιτρέπουν να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για την αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2021 σχετικά με την εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα ως μηχανισμού προσαρμογής στα σύνορα, και μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής εισφοράς ενόψει της εισαγωγής τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

14- Η συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης θα επιτρέψει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εδαφών της κατά τη μετάβασή τους στην ουδετερότητα του άνθρακα. Είμαστε αποφασισμένοι να υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο πριν από το τέλος του έτους, τον νέο μας στόχο για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030, ο οποίος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό φιλοδοξίας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την κλιματική διπλωματία από την COP26, προκειμένου να διασφαλίσουμε αναθεωρημένες ανοδικές δεσμεύσεις από τις μεγαλύτερες εκπομπές στον κόσμο. Δεσμευόμαστε επίσης να προχωρήσουμε στη διαδικασία που στοχεύει στον πιθανό χαρακτηρισμό της λεκάνης της Μεσογείου, στο σύνολό της, ως Χώρου Ελέγχου Εκπομπών Θείου (SECA) σύμφωνα με τις αποφάσεις της 21ης ​​Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP 21) στη Νάπολη τον Δεκέμβριο του 2019.

15- Η συνεργασία στις περιοχές της Μεσογείου και του Ατλαντικού είναι σημαντική για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και για μια πλήρως ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, με σκοπό επίσης να τερματιστεί κάθε απομόνωση κρατών-μελών και νησιών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελλοντική υπεράκτια στρατηγική για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Επιτροπής θα πρέπει να προβλέπει συνεργασία για την προώθηση όλων των πηγών ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των δυνατοτήτων τους, και των μέσων που υποστηρίζουν όλες τις θαλάσσιες ενέργειες, όπως η χρηματοδότηση έργων επίδειξης βιομηχανικής κλίμακας.

16- Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα παρουσιαστεί σύντομα από την Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη. Θα πρέπει να επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει εξαιρετικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και με διαρθρωτικές ροές, και να αντιμετωπίσει ζητήματα που απασχολούν όλα τα κράτη μέλη, από τα κράτη πρώτης γραμμής έως εκείνα που επηρεάζονται από δευτερεύουσες μετακινήσεις. Ένα τέτοιο σύστημα κοινής ευθύνης θα ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία ενός αυθεντικά ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των επιστροφών. Αυτή η μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση ενός αποτελεσματικού και δίκαιου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και για την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης. Πρόκειται, επίσης, για μια ευκαιρία για την ενίσχυση της λειτουργίας της ζώνης Schengen. Πρέπει να εξασφαλιστεί στοχευμένη υποστήριξη προς τρίτες χώρες, ιδίως χώρες της Βόρειας Αφρικής, ώστε να υπάρχει επαρκής επιχειρησιακή ικανότητα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διασώθηκαν μέσω επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Μαζί θα συνεχίσουμε να αναζητούμε μόνιμες και προβλέψιμες λύσεις.

17- Στις διαπραγματεύσεις για μέλλον της εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, η φιλοδοξία μας παραμένει να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η οποία θα αντικατοπτρίζει το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας και θα διασφαλίζει μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο, οι χώρες του MED7 θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση πως η μελλοντική εταιρική σχέση εγγυάται σταθερή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους και ισχυρές ισότιμες διατάξεις. Για να επιτευχθεί συμφωνία, είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει πραγματικές δεσμεύσεις σε αυτούς τους τομείς. Θα παραμείνουμε επίσης σε επαγρύπνηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Απόσυρσης και των τριών Πρωτοκόλλων της. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για τις αναπόφευκτες αλλαγές που θα ανακύψουν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας συμφωνίας για τη μελλοντική εταιρική σχέση.

18- Στο ίδιο πνεύμα με τη Διακήρυξη του Schuman, η οποία εγκρίθηκε πριν από 70 χρόνια, η αντιμετώπιση αυτών των ιστορικών προκλήσεων θα απαιτήσει περισσότερη ευρωπαϊκή κυριαρχία, πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα και περισσότερη πραγματική αλληλεγγύη μέσω συντονισμού και δράσης. Εάν θέλουμε να πετύχουμε, οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εμπλακούν ενεργά σε αυτόν τον προβληματισμό: γι ‘αυτό υποστηρίζουμε το τρέχον έργο για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής στο Συμβούλιο, και πλέον ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε γρήγορα σε μια διοργανική συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επίσημα τη Διάσκεψη το συντομότερο δυνατό.

19- Συμφωνούμε να πραγματοποιήσουμε την επόμενη σύνοδο κορυφής στην Ελλάδα. /ibna