Βόρεια Μακεδονία: Συνάντηση Xhaferi με τον επικεφαλής του ΟΑΣΕ

Βόρεια Μακεδονία: Συνάντηση Xhaferi με τον επικεφαλής του ΟΑΣΕ

Η ανάγκη να καταστεί δυνατή η εναλλακτική εργασία της Συνέλευσης σε συνθήκες πανδημίας ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, η υιοθέτηση μεταρρυθμιστικών νόμων εν αναμονή της διακυβερνητικής διάσκεψης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ, καθώς και η ανάγκη επανεξέτασης του νόμου κατά των διακρίσεων για την επιβεβαίωση των αποφάσεων έκτακτης ανάγκης και την τροποποίηση του Κανονισμού όπως συμφωνήθηκε μέσω του διαλόγου Jean Monnet, ήταν το μέρος των θεμάτων της σημερινής συνάντησης του Προέδρου της Συνέλευσης, Talat Xhaferi και του Επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στα Σκόπια Clemens Koja.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Xhaferi, ο ΟΑΣΕ συζήτησε επίσης τον ρόλο του στην ανάπτυξη δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και τη συνεργασία με το νομοθετικό σώμα, την παρακολούθηση των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και τη συνεχή συνεργασία της Συνέλευσης με την Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια.

Τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, στην οποία συμμετέχει ενεργά η Συνέλευση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αποτελεί ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ του Οργανισμού και των βουλευτών που εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες.

Κατά τη συνάντηση με τον Xhaferi, ο πρέσβης Clemens Koja συνεχάρη τον Xhaferi για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και τόνισε ότι η αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το νομοθετικό σώμα για την εφαρμογή της διαδικασίας της μεταρρύθμισης.

Ο Xhaferi και ο Koja τόνισαν επίσης την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αποστολής του ΟΑΣΕ στα Σκόπια με σκοπό την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ανεξαρτησίας, της εποπτείας και του δημοκρατικού ρόλου και, όπως αναφέρεται στη δήλωση, εξέφρασαν την ετοιμότητα να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία./ibna