Σλοβενία: Η ΕΕ ενέκρινε τη χρηματοδότηση για το τμήμα Divača-Koper του σιδηροδρόμου

Σλοβενία: Η ΕΕ ενέκρινε τη χρηματοδότηση για το τμήμα Divača-Koper του σιδηροδρόμου

Η Επιτροπή της ΕΕ άναψε το πράσινο φως για μια επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο συνοχής για τη συγχρηματοδότηση του νέου σιδηροδρομικού τμήματος από το Divača έως το Koper, ανακοίνωσε η Τρίτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κεφάλαια θα δαπανηθούν για την κατασκευή μιας σήραγγας και δύο οδογεφύρων στη γραμμή με στόχο τη βελτίωση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης.

Το έργο όχι μόνο θα ενισχύσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στη Σλοβενία, αλλά θα στηρίξει και την εσωτερική αγορά ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira σε γραπτή της δήλωση

«Το νέο τμήμα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της αυξανόμενης ζήτησης στη γραμμή και για τη σύνδεση του βασικού διαδρόμου με το κεντρικό δίκτυο και τις θαλάσσιες διαδρομές”, αναφέρουν οι Βρυξέλλες.

Η Ferreira επεσήμανε ότι η επένδυση της ΕΕ ήταν απαραίτητη για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και του λιμενικού φορέα Luka Koper, με τον τελευταίο να αποτελεί σημαντικό άξονα μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών.

Με τη μετάβαση από δρόμους σε σιδηροδρόμους, το έργο θα βοηθήσει επιπλέον στη μείωση των εκπομπών και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, οι οποίοι επιδιώκονται επίσης από την πολιτική συνοχής, δήλωσε η Επιτροπή.

Η τιμή για ολόκληρο το έργο Divača-Koper, το μεγαλύτερο δημόσιο χρηματοδοτούμενο κατασκευαστικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σλοβενία, εκτιμάται σε 1,194 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από διάφορες πηγές, με τη Σλοβενία ​​να αναμένεται να επενδύσει το μεγαλύτερο μερίδιο. Το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από την πιθανή συνεργασία με άλλη χώρα της ΕΕ κατά μήκος του διαδρόμου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί επιπλέον από επιχορηγήσεις της ΕΕ, δάνεια από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπορικές τράπεζες και τη SID Bank, την κρατική τράπεζα εξαγωγών και ανάπτυξης.

Η Εθνική Επιτροπή Αναθεώρησης συντόμευσε πρόσφατα τον κατάλογο των κατάλληλων πλειοδοτών για τα κύρια κατασκευαστικά έργα στο τμήμα των σιδηροδρόμων. Ενώ ορισμένοι πλειοδότες θα κληθούν να συμπληρώσουν τις προσφορές τους, ένας πλειοδότης από την Σλοβενία, την Τουρκία, την Κίνα και την Αυστρία παραμένει στο παιχνίδι./ibna