Βόρεια Μακεδονία: Ν’ ανοίξει το 80% των κεφαλαίων ένταξης μέχρι το 2024 σκοπεύει η Κυβέρνηση

Βόρεια Μακεδονία: Ν’ ανοίξει το 80% των κεφαλαίων ένταξης μέχρι το 2024 σκοπεύει η Κυβέρνηση

Η νέα κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει το 80 τοις εκατό των κεφαλαίων στις ενταξιακές συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα τέσσερα χρόνια και να φέρει πίσω τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2024, στο οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στους βασικούς τομείς, το κράτος δικαίου και την οικοδόμηση ενός λειτουργικού δημοκρατικού κράτους, τη δικαστική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας έχει ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό σχέδιο: να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ στο επόμενο κύμα διεύρυνσης. Το 2020 ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για ένταξη και είμαστε πεπεισμένοι ότι η χώρα μας έχει την ικανότητα, την ικανότητα και τη θέληση έως το 2024 με την εντολή αυτής της κυβέρνησης να ανοίξει το 80 τοις εκατό των κεφαλαίων και να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ολοκλήρωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επί του παρόντος διαπραγματεύονται την ένταξη στην ΕΕ», αναγράφεται στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα.

«Ο στόχος των πολιτικών της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού Zoran Zaev είναι να φέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αξίες στο εσωτερικό και να επιτρέψει στους πολίτες έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. – Η Ένωση είναι ένα σύστημα αξιών που σημαίνει κράτος δικαίου στο οποίο είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου, στο οποίο η τάξη, η τάξη και η οργάνωση είναι προβλέψιμα και αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής», λέει το Πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη, η χώρα θα ξεκινήσει τον βαθύτερο μετασχηματισμό της κοινωνίας και τη σταδιακή αλλά διεξοδική και βιώσιμη αποδοχή των ευρωπαϊκών κανόνων, αρχών και αξιών. Έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι ο μετασχηματισμός είναι αποτελεσματικός και επιτυχής, και ταυτόχρονα να προστατεύει το συμφέρον του κράτους, το συμφέρον της οικονομίας και των πολιτών.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί μια «δομημένη, αποτελεσματική και επαγγελματική δομή διαπραγματεύσεων», μια ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με την ΕΕ, μια βάση δεδομένων όλων των εγχώριων εμπειρογνωμόνων και ειδικών από τη διασπορά που θα συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας για τις διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση ανακοινώνει επίσης ότι θα δημιουργήσει συνθήκες για καλύτερη υποδομή με τις Βρυξέλλες και θα εξετάσει τη δυνατότητα υπογραφής στρατηγικής εταιρικής σχέσης με μια ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία για τη δημιουργία μιας άμεσης, τακτικής γραμμής με τις Βρυξέλλες. Ένα ειδικό πρόγραμμα προϋπολογισμού για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στους προϋπολογισμούς των υπουργείων και άλλων αρμόδιων ιδρυμάτων, και σε συνεννόηση με τα πανεπιστήμια θα υποστηρίξει νέα ή προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα δημιουργήσουν προσωπικό για τις ανάγκες της χώρας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα καλύπτουν τους πάντες, την κυβέρνηση, τη διοίκηση, το κοινοβούλιο, τις ρυθμιστικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο.

Μέχρι το τέλος του 2020, η ΕΕ θα προετοιμάσει ένα ισχυρό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια για την αναζωογόνηση των οικονομιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υπόσχεται ότι όλα τα κεφάλαια, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο κατευθύνονται, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των θεσμών και των πολιτικών, για την προώθηση του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τη μέτρηση των επιπτώσεών τους στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και ότι τα κονδύλια θα τα φέρουν πιο κοντά στους πολίτες.

Η κυβέρνηση υπόσχεται επίσης να επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε ιδρύματα και πέραν αυτής για την προετοιμασία ώριμων έργων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του IPA 3 και την προετοιμασία της χώρας για την πιο επιτυχημένη χρήση μεγάλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού εγγράφου για τη διμερή βοήθεια, καθώς και ένα εθνικό στρατηγικό έγγραφο για την ευρωπαϊκή βοήθεια. Γραμμή προϋπολογισμού για διαπραγματεύσεις και ανάπτυξη πολιτικής,  ταμείο εγγύησης για συγχρηματοδότηση έργων και παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ποιοτικών και ώριμων έργων της ΕΕ, υποστήριξη μέσω συστημάτων κουπονιών και συμβούλων πλαισίων, η ανάπτυξη έργων είναι μια εμπορική δραστηριότητα, η οποία θα ενθαρρύνει άτομα και εταιρείες να αρχίσουν να κάνουν αυτήν την επιχείρηση και την ανάπτυξη του λεγόμενου συστήματος κουπονιών. Το σύστημα κουπονιών θα είναι διαθέσιμο και για άλλες ομάδες-στόχους, όπως αγρότες για την ανάπτυξη έργων από το πρόγραμμα IPARD, εκπαιδευτικά ιδρύματα για το πρόγραμμα Erasmus + κ.λπ., αναφέρει επίσης το πρόγραμμα.

Θα δημιουργηθεί ένα Ταμείο Εγγυήσεων για συγχρηματοδότηση έργων και διασύνδεσης με το καθεστώς του δημοσίου συμφέροντος, και κάθε οργανισμός που θα προσελκύσει ευρωπαϊκά κεφάλαια και θα λάβει κεφάλαια για συγχρηματοδότηση, θα αποκτήσει το καθεστώς της «οργάνωσης δημοσίου συμφέροντος».

Το πρόγραμμα δίνει επίσης προσοχή στις διμερείς σχέσεις, μέσω της ανάπτυξης της περιφερειακής συνεργασίας. – Το πρωταρχικό ενδιαφέρον της χώρας για την περιφερειακή συνεργασία είναι η ανάπτυξη πρακτικών μέτρων που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και εξαλείφουν τα εμπόδια στο ευκολότερο εμπόριο, περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη κινητικότητα ανθρώπινου κεφαλαίου και ταχύτερη ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό των Δυτικών Βαλκανίων, λέει το πρόγραμμα.

Ανακοινώθηκε επίσης το άνοιγμα έξι νέων συνοριακών διαβάσεων με τους γείτονες, προκειμένου, όπως δηλώνεται, να διευκολυνθεί η επικοινωνία στα συνοριακά σημεία, όπως η Strezimir-Restelica (με το Κοσσυφοπέδιο), η Maiden-Promahi και η Markova Noga (με την Ελλάδα), Klepalo ( με τη Βουλγαρία), Lojane-Miratovac και Golesh-Bosiligrad (με τη Σερβία) και Dzepishte-Trebishte (με την Αλβανία).

Παρόλο που αντάλλαξαν Υπουργεία, ο Nikola Dimitrov και ο Bujar Osmani υποσχέθηκαν ότι ο στόχος τους θα ήταν κοινός – και αυτό είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Αναμένουν ότι η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ, η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης./ibna