Κροατία: ΕΤΕ και HBOR παρέχουν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κροατία: ΕΤΕ και HBOR παρέχουν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Κροατική Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (HBOR) θα επενδύσουν περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ σε τρία ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κροατία – Ταμείο Ανάπτυξης Prosperus, Ταμείο Διαρθρωμένων Μετοχών της Αδριατικής και Ταμείο Χρέους Κροατίας Mezzanine, τα οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτό το φθινόπωρο.

Τα τρία ταμεία θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο κεφάλαιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις εταιρείες μεσαίου κεφαλαίου και θα παρέχουν μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης και πιο ευέλικτες δομές συναλλαγών, ανέφεραν η HBOR και το ΕΤΕ σε κοινή δήλωση την Τρίτη.

Από το φθινόπωρο, οι κροατικές εταιρείες θα μπορούν να προσεγγίσουν αυτά τα κεφάλαια, τα οποία θα αποφασίσουν για μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια. Αναμένεται ότι η μέση επένδυση θα κυμαίνεται από 2 εκατομμύρια έως 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η πηγή των κοινών επενδύσεων είναι το Πρόγραμμα Επενδύσεων για την Κροατική Ανάπτυξη ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ (CROGIP), το οποίο ξεκίνησε από κοινού από το ΕΤΕ και τη HBOR το 2019 για να παράσχει στις κροατικές ΜΜΕ και στα μεσαία κεφάλαια νέες πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κροατικής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων, ανέφερε η δήλωση.

Το ΕΤΕ και η HBOR διέθεταν το καθένα 40 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να επιταχύνει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και, συνεπώς, να φτάσει τα 205 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν σε εταιρείες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΕ Alain Godard είπε ότι ήταν ικανοποιημένος που το CROGIP και η συνεργασία με την HBOR θα παρείχαν στις κροατικές εταιρείες πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

«Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι με τη συμβολή μας στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Κροατία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα του πώς το ΕΤΕ, η ΕΕ και η HBOR αναπτύσσουν την Κροατία σε ένα καλύτερο μέρος για επιχειρήσεις και είμαι περήφανος για τον αυξανόμενο ρόλο του ΕΤΕ σε αυτήν τη διαδικασία. Ελπίζουμε να παραμείνουμε ένας από τους βασικούς μοχλούς αειφόρου ανάπτυξης στην Κροατία, ειδικά υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίου κεφαλαίου να ανακάμψουν το συντομότερο δυνατό από την πανδημία COVID-19», δήλωσε ο Godard από το ΕΤΕ, το οποίο είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Investment Bank Group (ΕΤΕπ), πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που ανήκουν άμεσα σε κράτη μέλη.

Ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους, δήλωσε ότι η Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνεχίζουν να βοηθούν τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις εταιρείες και τις θέσεις εργασίας έτσι ώστε η οικονομική ανάκαμψη να μπορεί να είναι ταχύτερη. Αυτή η επένδυση θα βοηθήσει σημαντικά εταιρείες στην Κροατία, τόσο ΜΜΕ όσο και μεσαία ανώτατα όρια, δίνοντάς τους πρόσβαση σε 205 εκατομμύρια ευρώ κατά τη στιγμή της κρίσης», δήλωσε ο Dombrovskis.

Η Tamara Perko, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HBOR, δήλωσε ότι ήταν πολύ περήφανοι που η HBOR συμμετείχε στη δημιουργία κεφαλαίων που θα παρείχαν μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις.

Δεδομένου ότι η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κροατία εξακολουθεί να μην είναι ανεπτυγμένη, η HBOR ξεκίνησε μια σειρά δραστηριοτήτων για την προώθηση αυτής της μορφής χρηματοδότησης, δήλωσε ο Perko, επικαλούμενος την περσινή έναρξη λειτουργίας ενός ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις./ibna