Η Standard και η PΗ Standard και η Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Β-Ε στη βαθμίδα «B» με σταθερές προοπτικές

Η Standard και η PΗ Standard και η Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Β-Ε στη βαθμίδα «B» με σταθερές προοπτικές

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης Standard and Poor’s (S&P) επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη βαθμίδα «B» με σταθερές προοπτικές, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε.

«Στην έκθεση αυτού του οργανισμού αξιολόγησης για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αναφέρεται ότι η παγκόσμια πανδημία COVID -19 θα επιβαρύνει την οικονομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 6% το 2020, ενώ η απόδοση του φορολογικού και του ισοζυγίου πληρωμών ενδέχεται να επιδεινωθεί. Ωστόσο, προβλέπουν ότι το καθαρό χρέος της γενικής κυβέρνησης της B-Ε θα ανέλθει στο 31% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020, αφήνοντας περιθώρια για δημοσιονομικούς ελιγμούς», δήλωσε η CBBH.

Εξηγώντας τις σταθερές προοπτικές της πιστοληπτικής ικανότητας, υπογραμμίζεται ότι οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία της B-Ε και τις φορολογικές και εξωτερικές μετρήσεις τους επόμενους 12 μήνες έναντι ανοδικού δυναμικού από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προσδοκιών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη μετά το 2020.

Σύμφωνα με αναλυτές της S&P, η πιστοληπτική ικανότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα μπορούσε να αυξηθεί εάν βελτιωθούν οι ρυθμίσεις εσωτερικής πολιτικής, με λιγότερη αντιπαράθεση και με περισσότερη πολιτική βάσει συναίνεσης, προσανατολισμένη στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να αυξηθεί εάν η οικονομική ανάπτυξη ενισχυθεί μετά το 2020. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να μειωθεί εάν το οικονομικό και δημοσιονομικό κόστος της πανδημίας είναι υψηλότερο από το προβλεπόμενο σήμερα και εάν η σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος αποδυναμωθεί σημαντικά σε υποθετικό σενάριο παρατεταμένης επιδείνωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων ή επίμονης μετατροπής καταθέσεων σε ξένο νόμισμα./ibna