Σλοβενία: Στα “σκοινιά” η Petrol λόγω πανδημίας

Σλοβενία: Στα “σκοινιά” η Petrol λόγω πανδημίας

Η σλοβενική εταιρεία διανομής πετρελαίου Petrol σημείωσε καθαρό κέρδος 18,6 εκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, ελαφρώς κάτω από τα μισά του προηγούμενου έτους στην ίδια περίοδο. Μετά το κέρδος 20,5 εκατομμυρίων ευρώ που κατέγραψε τους πρώτους τρεις μήνες, η επιδημία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 1,9 εκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Αυτή είναι η πρώτη τριμηνιαία απώλεια που υπέστη η εταιρεία από το τελευταίο τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με την εφημερίδα Delo.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις τους πρώτους έξι μήνες ανήλθαν σε 1.533 δισεκατομμύρια ευρώ, 28% κάτω σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις έκαναν βουτιά 41% στα 616,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η μείωση των εσόδων αποτελεί εν μέρει συνέπεια των χαμηλότερων τιμών στα καύσιμα και εν μέρει της πτώσης των πωλήσεων λόγω της επιδημίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Petrol πούλησε 1,51 εκατομμύρια τόνους πετρελαϊκών προϊόντων, η οποία ισοδυναμεί με απώλεια 18% σε ετήσια βάση. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 19%.

Ωστόσο, τους πρώτους τρεις μήνες, η Petrol κατάφερε να διατηρήσει το περιθώριο πωλήσεων (τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από τις πωλήσεις και του κόστους των υλικών που πωλήθηκαν) σχεδόν αμετάβλητη. Το δεύτερο τρίμηνο, το περιθώριο κατέρρευσε κατά 35 τοις εκατό σε ετήσια βάση, γεγονός που οδήγησε σε έλλειμμα. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών των μετοχών στην αγορά, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απώλεια είναι συνέπεια ανεπαρκών αποθεμάτων καυσίμων κίνησης στην αρχή της επιδημίας. Ο διανομέας, σύμφωνα με την εκτίμηση της Delo, διαθέτει συνεχώς απόθεμα κατά μέσο όρο περίπου δύο εβδομάδες κατανάλωσης καυσίμου υπό κανονικές συνθήκες. Αυτά τα αποθέματα ήταν αρκετά για πολύ περισσότερο χρόνο τον Απρίλιο. Ωστόσο, καθώς οι τιμές μειώθηκαν απότομα αμέσως μετά την έξαρση της επιδημίας και οι περισσότερες τιμές καυσίμων στη Σλοβενία ​​είναι περιορισμένες και καθορίζονται σύμφωνα με τις τιμές του χρηματιστηρίου, αναμένεται ότι το καύσιμο θα πουληθεί με σημαντικά χαμηλότερο περιθώριο από το συνηθισμένο.

Η Petrol χρησιμοποιεί παράγωγους χρηματοοικονομικούς όρους για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών και των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ωστόσο, αυτά τα μέσα γενικά δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά σε περίπτωση απότομων αλλαγών στις τιμές. Οι ανακοινώσεις της Petrol δείχνουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο κατάφερε να καταγράψει κέρδη 11,4 εκατομμυρίων ευρώ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εξαιρουμένης της επίδρασης των διαφορών συναλλαγματικής ισοτιμίας. /ibna