Βουλγαρία: VMRO και NFSB εξέφρασαν την υποστήριξη τους στην πρόταση του για το Σύνταγμα

Βουλγαρία: VMRO και NFSB εξέφρασαν την υποστήριξη τους στην πρόταση του για το Σύνταγμα

GERB και VMRO κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας και τη σύγκληση της Μεγάλης Εθνικής Συνέλευσης, ενώ και το NFSB θα υποστηρίξει επίσης τους κυβερνητικούς εταίρους.

Οι δύο σχηματισμοί πραγματοποίησαν συζήτηση σχεδόν μιας ώρας στο κοινοβούλιο, μετά την οποία ανακοίνωσαν ποιες προτάσεις είχαν κοινές.

«Το έργο, το οποίο είχαμε αρχικά υποβάλει στην Εθνοσυνέλευση για να έχουμε ως βάση με τα άλλα κόμματα για συζήτηση, επί του παρόντος υποβάλλεται σε νομική και τεχνική διόρθωση. Έχουμε μια ομάδα που εξομαλύνει ορισμένα από τα νομικά και τεχνικά ζητήματα σε αυτό το αρχικό έργο. Θα ακούσουμε επίσης όλες τις προτάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων με τις οποίες συναντιόμαστε σήμερα και τους ανεξάρτητους βουλευτές», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του GERB Daniela Daritkova.

Τόνισε ότι το κόμμα συμφώνησε με την πρόταση του VMRO να συμπεριλάβει ένα προοίμιο στο σχέδιο του νέου Συντάγματος, στο οποίο περιγράφονται οι βασικές αρχές στις οποίες θα λειτουργεί το κράτος.

Η κυβέρνηση έχει ορίσει προθεσμία την 2α Σεπτεμβρίου, ενώ ελπίζει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 120 υπογραφές για να ξεκινήσει η διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει μια διήμερη συζήτηση του έργου, καθώς και λεπτομερείς προτάσεις. Μετά από αυτό, θα πρέπει να ζητηθεί η υποστήριξη από περισσότερους από 160 βουλευτές.

Το VMRO εξέφρασε την υποστήριξή του για την αλλαγή του βασικού νόμου και ανακοίνωσε ότι βλέπουν «με ελπίδα» την ιδέα της σύγκλησης Μεγάλης Εθνικής Συνέλευσης.

Οι συνομιλίες ήταν εξαιρετικά εποικοδομητικές. Οι συνάδελφοι δήλωσαν ότι έχουν τη βούληση να υποστηρίξουν την πρότασή μας για τη συλλογή 120 υπογραφών για την έναρξη της διαδικασίας για τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση και ένα νέο Σύνταγμα. Φυσικά, αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, η εξεφρασμένη πολιτική βούληση. Από τώρα και στο εξής, μετά τη 2α Σεπτεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία συλλογής υπογραφών, θα ξεκινήσουμε μια περίοδο κατά την οποία όλες οι προτάσεις θα εξεταστούν, διότι κάθε κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει τέτοιες», συνοψίζει τα αποτελέσματα της συνάντησης η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Tsveta Karayancheva.

Τόνισε ότι οι συνάδελφοι του NFSB είχαν κάποιες προτάσεις για τεχνικές διορθώσεις και διαβεβαίωσαν ότι θα αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο, το οποίο θα προταθεί για υπογραφές στις αρχές του επόμενου μήνα. «Αυτό το έργο δεν είναι του GERB, αυτό το έργο είναι μια πολιτική βούληση, μια πρόσκληση για συζήτηση», πρόσθεσε ο Karayancheva.

Οι Ενωμένοι Πατριώτες διευκρίνισαν ότι έλαβαν τις διαβεβαιώσεις του μεγαλύτερου εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού για τη διατήρηση των τριών, σύμφωνα με αυτούς, σημαντικών θεμελίων στο νέο Σύνταγμα, του εθνικού κράτους, της εθνικής γλώσσας της Βουλγαρίας και της Ορθοδοξίας ως της παραδοσιακής θρησκείας.

Το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνομιλίες με ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έχουν αναβληθεί, καθώς αυτοί οι βουλευτές ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν με τις προτάσεις./ibna