Ρουμανία: Ανησυχία επικρατεί στην επιχειρηματική κοινότητα

Ρουμανία: Ανησυχία επικρατεί στην επιχειρηματική κοινότητα

Η επιχειρηματική κοινότητα ανησυχεί βαθιά για την αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις, καθώς και για άλλες κατηγορίες δαπανών που δεν έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον Συμμαχία για την Ανάπτυξη της Ρουμανίας (CDR), τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία επαγγελματικών ενώσεων στη Ρουμανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, «η Συμμαχία για την Ανάπτυξη της Ρουμανίας απαιτεί υπευθυνότητα από την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο στη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί η υγειονομική και η οικονομική κρίση» της χώρας και δείχνει ότι «η οικονομική εξυγίανση της Ρουμανίας εξαρτάται από τη σύνεση και αποτελεσματικότητα στις δαπάνες δημόσιου χρήματος και μια δημοσιονομική πολιτική που ευνοεί τις επενδύσεις »

Ευρωπαϊκή βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει συνολικά 81,4 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλού επιτοκίου δανείων σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα βοηθήσει να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας.

Η Ρουμανία θα λάβει 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του μηχανισμού SURE. Μόνο η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πολωνία θα επωφεληθούν από μεγαλύτερα δάνεια από τη Ρουμανία. Αυτά τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων τεχνικής ανεργίας και άλλων παρόμοιων μέτρων, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους./ibna