Σλοβενία: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Triglav μειώθηκαν κατά 3%

Σλοβενία: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Triglav μειώθηκαν κατά 3%

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, η ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου Triglav σημείωσε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 40,6 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοίνωσε ο Όμιλος.

Ο Andrej Slapar, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Zavarovalnica Triglav d.d., δήλωσε: «Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με μια ομάδα περισσότερων από 5.200 υπαλλήλων, επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή των στρατηγικών μας κατευθυντήριων γραμμών και διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα παραμείνουν κερδοφόρες και ασφαλείς. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα έσοδα από ασφάλιστρα σημείωσαν αύξηση, ενώ το κέρδος που δημιουργήθηκε επηρεάστηκε αρνητικά από την επιδείνωση της κατάστασης στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές και εν μέρει από σημαντικά CAT και άλλα έκτακτα γεγονότα. Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και έχουμε προσαρμοστεί αποτελεσματικά σε αυτήν την κατάσταση. Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία των πελατών μας, των υπαλλήλων και άλλων ενδιαφερομένων, παρέχουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας στους πελάτες και συνεχίσαμε να επιδιώκουμε τους στόχους μας για την αειφορία και την αλληλεγγύη μας με το περιβάλλον. Η εξαιρετική κατάσταση έδωσε επιπλέον ώθηση στις προγραμματισμένες αναπτυξιακές μας δραστηριότητες και εκτιμούμε ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή μεταμόρφωση του Ομίλου».

Το μέρος των κερδών προ φόρων του Ομίλου Triglav, το οποίο αποκτήθηκε από δραστηριότητες αναδοχής, ανήλθε σε 34,6 εκατομμύρια ευρώ (δείκτης 103) και το μέρος, από χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ανήλθε σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ (δείκτης 83). Κατανεμημένο κατά τομέα ασφάλισης, το 85% του συνολικού κέρδους (έναντι 89% πέρυσι) δημιουργήθηκε από το τμήμα πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλειας ζωής. Εκτός από τα καλά αποτελέσματα από τα έσοδα από ασφάλιστρα, επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης της επένδυσης και τη δημιουργία πρόσθετων προβλέψεων. Το κέρδος του τομέα ασφάλισης υγείας βελτιώθηκε λόγω των εσόδων από ασφάλιστρα και των μειωμένων λειτουργικών εξόδων, ενώ το συνολικό κέρδος του τομέα ασφάλισης ζωής και συντάξεων μειώθηκε κυρίως λόγω της δημιουργίας προβλέψεων, ως αποτέλεσμα της δοκιμής επάρκειας ευθύνης στον τομέα των συντάξεων ασφάλισης.

Εκτιμάται ότι ο σεισμός στο Ζάγκρεμπ προκάλεσε 6,7 εκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστους 24 ισχυρισμούς, οι καταιγίδες χαλάζι το πρώτο εξάμηνο του Φεβρουαρίου στη Σλοβενία ​​οδήγησαν σε αξιώσεις 5,0 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το χαλάζι προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες με αποτέλεσμα αξιώσεις 540.000 ευρώ στους ασφαλιστές της Βόρειας Μακεδονίας και της Κροατίας.

Τα ενοποιημένα ακαθάριστα γραπτά ασφάλιστρα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7% το έτος σε 673,4 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο, καθώς τα ασφάλιστρα στη σλοβενική αγορά αυξήθηκαν 4% και τα ασφάλιστρα στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8%. Τα ασφάλιστρα και στα τρία ασφαλιστικά τμήματα αυξήθηκαν, με τα ασφάλιστρα εκτός ζωής να αυξάνονται κατά 6%, τα ασφάλιστρα υγείας κατά 17% και τα ασφάλιστρα ζωής και συντάξεων να αυξάνονται κατά 3%./ibna