Αλβανία: Υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης

Αλβανία: Υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης

Η Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Αλβανίας, Anila Denaj, δήλωσε ότι η υποστήριξη των επιχειρήσεων συνεχίζεται μέσω της συνεχούς μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης και ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Denaj, η υποστήριξη για τις επιχειρήσεις προέρχεται από τον φόρο εισοδήματος, τον μηδενικό φόρο για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 0 έως 5 εκατομμύρια λεκ και 5% για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 5 έως 8 εκατομμύρια λεκ.

Μέσω αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφωνα με την Υπουργό Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια περισσότερα έσοδα κατευθύνονται στις επιχειρήσεις./ibna