Ελλάδα: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την ανεργία

Ελλάδα: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την ανεργία

Σύμφωνα με τις εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του 2020, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 19,6 % το 2020 και θα ανακάμψει σε 16,8 % το 2021, σύμφωνα

Οι προβλέψεις έλαβαν υπόψη τις προϋπάρχουσες διαρθρωτικές προκλήσεις και τις τομεακές εξειδικεύσεις. Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος λόγω της σημασίας του τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα και του υψηλού ποσοστού των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα έλαβε σειρά μέτρων για την προστασία των συμβάσεων εργασίας και την παροχή εισοδηματικής στήριξης στους θιγόμενους εργαζομένους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις θερινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του 2020, από την εισαγωγή των μέτρων ανάσχεσης, οι μετακινήσεις από και προς την αγορά εργασίας σταμάτησαν ουσιαστικά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των μέτρων για την προστασία της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος. Η οικονομική κάμψη αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικά βραχυπρόθεσμη αύξηση της ανεργίας.

Η ανεργία στην Ελλάδα μειωνόταν σταθερά από το 2013 και η μείωση είχε επιταχυνθεί κατά τα τελευταία τρία έτη, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές οικονομικές εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που δημοσίευσε η Eurostat, το συνολικό ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από σχεδόν 28 % κατά την κορύφωση της κρίσης στα τέλη του 2013, στο 14,5 % τον Μάρτιο του 2020. Αυξήθηκε στο 15,5 % τον Απρίλιο του 2020, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία μετά τον εν λόγω μήνα, γεγονός που περιορίζει την αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας που προέκυψαν από την κρίση της νόσου COVID-19./ibna